Novi Grad

Dogovoreni tehnički detalji osnivanja JU Park prirode "Una"

19:40, 13.11.2019.
Izvor: ATV
Park prirode Una koji će, kada bude osnovan, biti jedan od glavnih aduta u pokušaju da se zaustave namjere Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na granici sa RS i BiH, danas je dobio tehničke obrise. 

Načelnici četiri opštine iz Republike Srpske, Novog Grada, Kostajnice, Dubice i Krupe na Uni, dogovorili su da lokalne skupoštine, do marta naredne godine, donesu odluke o osnivanju javne ustanove Park prirode Una.

Nakon toga, potpisaće se sporazum o pravima i obavezama i izabrati rukovodstvo. 

Sve je dogovoreno na današnjem sasatanku u Novom Gradu. 

"Naravno da smo mi najviše zainteresovani zbog namjera Hrvatske da u susjednoj opštini Dvor pravi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada", Miroslav Drljača, načelnik opština Novi Grad.

"Sve što se tiče naših obaveza, mi ćemo, kao predstavnici opštine Kostajnica mi ćemo ispuniti. To smo dogovorili", kaže Goran Rabat, zamjenik načelnika opštine Kostajnica.

Vlada Republike Srpske donijela je u septembru odluku o proglašenju Parka prirode "Una" koji se prostire na području te četiri opštine. Ukoliko želi da poštuje evropske standarde o zaštićenim područjima, Hrvatska bi trebalo da odustane od izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, poručuje ministarka Golić.

"Na taj park prirode se nastavlja Nacionalni park Una u FBiH, koji obuhvata federalne opštine. Znači kompletan tok rijeke Une je sad zaštićeno područje", rekla je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Sjedišta Parka prirode Una biće u Novom Gradu. Na posljednjem sastanku hrvatske i slovenačke delegacije oko lokacije za odlaganje nukleranog otpada iz Krškog, Hrvati su odbili ponudu Slovenaca da se otpad odlaže na teritoriji Slovenije i odlučili da će ići u izgradnju vlastitog odlagališta. 

Iako za pripremu i gradnju odlagališta Hrvati imaju samo četiri godine, za sada nije napravljena čak ni studija uticaja na okolinu pa je nejasno kako država planira, u tako kratkom roku, pripremiti preuzimanje nuklearnog otpada. Pritom, nema konsenzusa ni sa stanovništvom s druge strane Une, u RS i BiH, što bi, prema pisanju hrvatskih medija, moga da bude najveći problem.