Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu 

Brane Hadži Stević diplomirao sa prosječnom ocjenom 10

15:31, 03.07.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Brano Hadži-Stević prvi je student koji je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa prosječnom ocjenom 10.

Ovaj mladić iz Bijeljine položio je sve ispite sa ocjenama 10 i tako postao najuspješniji student koji je u posljednjih 25 godina diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, navedeno je na sajtu Fakulteta. 

Rođen je 25. januara 1997. godine u Bijeljini, a Osnovnu školu "Stevan Nemanja" u Gornjem Dragaljevcu završio je prosječnom ocjenom pet, za šta je nagrađen Vukovom diplomom. 

Tehničku školu "Mihajlo Pupin" završio je u Bijeljini odličnim uspjehom, a akademske 2015/2016. godine upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojem je diplomirao 27. juna ove godine. 

Tokom studiranja na Pravnom fakultetu nagrađivan je kao najbolji student druge, treće i četvrte godine, a u maju ove godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu mu je dodijelio Plaketu za izuzetan uspjeh postignut tokom studija. 

Bio je član Besjedničke sekcije, učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih škola među studentima iz tridesetak država. 

Bio je učesnik Škole rodne ravnopravnosti, te Škole tolerancije na Palama. 

Napisao je više radova iz oblasti prava, prvenstveno iz ustavnog prava. 

Autor je dva naučna rada: "Pitanje suverenosti BiH s obzirom na ovlašćenja visokog predstavnika" i "Jačanje izvršne vlasti - vlada kao prikriveni zakonodavac". 

Hadži-Stević je napisao i radove "Društveni značaj i perspektive rodne ravnopravnosti" i "BiH: nenaučena lekcija i neizvijesna budućnost", povodom škola čiji je učesnik bio.