Regionalna konferencija

Bogdanić: Uveden red u domove za boravak starih lica

19:24, 12.09.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Zapadno tržište je jako zainteresovano za njegovatelje, a dosta ih je već i otišlo odavde u potrazi za boljim radnim uslovima, poručuje danas ministar zdravlja Srpske. Dragan Bogdanić kaže da su u inostranstvo, većinom, otišli njegovatelji starijih lica, ali da nema bojazni za kadar koji bi te poslove radio u Srpskoj. Uvjerava da u našim domovima za starija lica ima dovoljno radnika.

"Do sada nije niko iskazao taj problem nedostatka. Sigurno da tu imamo i zakon, imamo i sindikat. Potpisali smo i kolektivni ugovor sa sindikatom. Ja jesam zato da se prava negovatelja i prava radnika štite u punom obimu," rekao je Bogdanić.

Uvijek može bolje odgovaraju u Gerontološkom centru Banjaluka. Imaju i konkretne prijedloge kako poboljšati stanje.

"Prije svega materijalno, zatim u sredstvima za rad i opremi. To je suština koja treba da se promjeni, i tom promjenom došlo bi do podizanja nivoa usluga," rekao je Drago Tomašević, njegovatelj u Gerontološkom centru Banjaluka.

O svemu su danas razgovarali sa kolegama iz regiona sa kojima su razmijenjena iskustva na konferenciji o kvalitetu usluga u domovima gdje borave lica treće životne dobi. Predstavnici Crne Gore kažu da je kod njih situacija specifična. 

"Za razliku od zemalja regiona nemamo zvanično registrovan nijedan privatni starački dom. Imamo tri otvorena doma za stare, 570 mjesta, i zaista u Crnoj Gori postoji potreba za proširenjem kapaciteta," kaže Goran Šovija, direktor Direktorata socijalne i dječije zaštite u ministarstvu rada i socijalnog staranja u Crnoj Gori.

Valjalo bi, poručuju u Gerontološkom centru Banjaluka, proširiti kapacitet i u Srpskoj, gdje posluje 35 privatnih domova za stare. Dragan Bogdanić podsjeća da su usvojili Strategiju za brigu o starim licima i da je njome uveden red u domove za boravak starih.