Nema razloga za paniku

Analize pokazale da su neobičnu boju rijeke Ukrine izazvale obilne padavine

10:22, 12.07.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Nedavni akcident i promjenu boje vode u Ukrini izazvale su obilne padavine na području opštine Stanari sapiranjem sa površinskih kopova lokalnog rudnika, te usljed ovih prirodnih procesa nisu zabilježeni negativni uticaji na biljni i životinjski svijet vodotoka ove rijeke, Male Ukrine i Ostružnje, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

To su potvrdili rezultati analize uzoraka vode rijeke Ukrine koju je uradila ovlaštena laboratorija "Euro inspekt" iz Osječana, čiji su tehničari u pratnji inspektora izvršili uzimanje pet uzoraka na više lokacija. 

"Nakon izvršenih analiza potvrđeno je da su ispitivani parametri u dozvoljenim granicama propisanim pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, dok su kod dva uzorka utvrđena odstupanje od parametara definisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka, s obzirom na kategoriju vodotoka gdje je uzet uzora", navode u Inspektoratu. 

Uočena odstupanja odnose se na ukupne suspendovane materije, sadržaja željeza i mangana, ukupnog fosfora, hemijsku potrošnju kiseonika i biološku potrošnju kiseonika, što nedvosmisleno ukazuje da je usljed obilnih padavina došlo do sapiranja sa površinskih kopova rudnika Stanari.