Inženjerija oružanih snaga

Zvizdić: Angažovati vojsku na lokacijama gdje migranti ulaze u BiH

17:04, 02.07.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Savjet ministara u tehničkom mandatu zadužio je ministra odbrane Marinu Pendeš da hitno pripremi i Predsjedništvu BiH uputi odluku o angažovanju inženjerijskih jedinica Oružanih snaga na lokacije koje migranti koriste za nelegalni ulazak u BiH, rekao je predsjedavajući Savjet ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić.

Zvizdić je naveo da su ilegalne migracije bile centralno pitanje današnje sjednice, te je u vezi s tim doneseno desetak zaključaka. 

"Takva odluka biće upućena Predsjedništvu BiH i očekujemo da će biti odobren angažman inžinjerijske jedinice", rekao je Zvizdić na konferenciji za novinare. 

On je istakao da je, prema izvještaju Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, 15 takvih lokacija od kojih je 10 najfrekventnijih, a riječ je o dijelu granice sa Crnom Gorom i Srbijom. 

Zvizdić je poručio da će u slučaju da "hermetički" budu zatvorene granice za migrante prema EU isto biti učinjeno i kada je riječ o BiH. 

On je poručio da BiH neće biti sabiralište migranata. 

"To se sasvim sigurno neće desiti. Naši su kapaciteti poznati i te limite ponekad prekoračimo za plus-minus 10 odsto i to stalno pratimo, ali BiH neće biti sabiralište migranata. Unutar tih kapaciteta oko 5.000 ljudi možemo imati u BiH i mi ćemo se humanitarno ponašati", rekao je Zvizdić. 

Savjet ministara je usvojio i zaključak da se finalizuje sporazum o saradnji ministarstava unutrašnjih poslova sa Graničnom policijom u smislu ispomoći određeneg broja policajaca koji će biti angažovani na nadziranju istočne granice. 

"Tu je napravljeno par korekcija i ne govorimo o graničnom pojasu od 10 kilometara, nego o graničnoj liniji gdje će policajci MUP-ova Republike Srpske ili Federacije BiH zajedno sa graničnim policajcima kontrolisati granicu. Očekujemo da će taj sporazum ministar bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragan Mektić pripremiti za narednu sjednicu", rekao je Zvizdić. 

On je dodao da će biti preferirani MUP-ovi koji su spremni i finansijski da pokriju angažman na granici. 

"Predložili smo i dodijelili zadatak ministru bezbjednosti Mektiću i ministru inostranih poslova u tehničkom mandatu Igoru Crnatku, a predložićemo Predsjedništvu BiH da se formiraju zajednički timovi između graničnih policija BiH, Crne Gore i Srbije koje bi zajedno radile na sprečavanju ulaska ilegalnih migranata", rekao je Zvizdić. 

On je napomenuo da postoji spremnost da se pošalju dodatne policijske snage u Unsko-sanski kanton kada kantonalne vlasti upute takav zahtjev. 

"Data je podrška Koordinacionom odboru da se napravi plan prebacivanja ilegalnih migranata sa trenutne lokacije Vučjak kod Bihaća u jedan prihvatni centar u kojem će imati potpuno obezbijeđene zdravstvene, higijenske i druge uslove", rekao je predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu. 

Prema njegovim riječima, biće insistirano da se poštuje usvojeni kućni red u svim centrima za smještaj migranata, a pokrenuta je i inicijativa da se odbri prijem 100 do 150 novih policajaca u Graničnu policiju. 

Zvizdić je napomenuo da 21 milion KM koje je EU odobrila kao podršku usljed priliva migranata nije stigao u BiH, te će od međunarodnih organizacija biti zatražen detaljan izvještaj utroška do sada dobijenih sredstava za tu namjenu.