Kabinet načelnika opštine Dvor

Zatražen odgovor od Vlade Hrvatske zbog radioaktivnog otpada FOTO

11:23, 08.04.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Iz kabineta načelnika opštine Dvor zatražen je odgovor Vlade Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića u vezi sa aktivnostima iz Nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada, kojim je predviđeno da skladište radioaktivnog otpada bude u kasarni Čerkezovac u ovoj opštini.

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina rekao je Srni da je realizovan zaključak sa sjednice Opštinskog vijeća održane u petak, 29. marta. 

"S obzirom da nismo dobili informacije koje smo tražili od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zaštite okoline o aktivnostima u vezi sa usvojenim Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora nuklearnog goriva, zaključeno je da ove informacije zatražimo od Vlade Hrvatske", naveo je Arbutina. 

U dopisu je navedeno da opština Dvor i građani moraju imati informaciju o tome koje se aktivnosti provode i šta se događa u kasarni Čerkezovac. 

Opštini Dvor obratio se u međuvremenu jedino Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz elektrane Krško. 

Thumbnail

Iz Fonda je opštini Dvor upućen dopis da je u dijelu Nacionalnog programa koji se odnosi na uključivanje javnosti, tokom ove godine planirano uspostavljanje informacionog centra o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, kao centralnog mjesta informisanja i edukovanja javnosti, uključivanja lokalne zajednice i šire javnosti u projekat uspostavljanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. 

Na sjednici Opštinskog vijeća usvojen je i zaključak kojim opština Dvor obavještava Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrišenog nuklearnog goriva iz elektrane Krško da ne raspolažu prostorom za uspostavljanje Centra za informisanje što je predviđeno Nacionalnim programom provođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora nuklearnog goriva. 

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada je u drugom dopisu opštini Dvor, između ostalog, naveo da je ova institucija Zakonom o radiološkoj u nuklearnoj bezbjednosti imenovana za stručnu organizaciju za uspostavljanje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada za period 2025-2060. godina. 

"Nacionalnim programom lokacija vojno skladišnog kompleksa Čerkezovac navedena je kao preferentna lokacija za skladište instucionalnog otpada i iskorištenih izvora, te skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Uspostavljanje centra podrazumijeva i potvrđivanje referentne lokacije", navedeno je u dopisu. 

Kako je dalje obrazloženo, jedna od aktivnosti biće i sprovođenje radiološkog monitoringa za potrebe definisanja nultog stanja radioaktivnosti u opštini Dvor, a zatim analiza rezultata monitoringa i izrada procjene uticaja na okolinu. 

Pripremne radnje za sprovođenje radiološkog monitoringa vršiće Fond u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i Agronomskim fakultetom u Zagrebu. 

Objašnjeno je da će pripremne radnje obuhvatiti pregled terena i lociranje mjernih tačaka, kao i prikupljanja uzoraka od poljoprivrednih domaćinstava, udruženja, pojedinaca i ostalih relevantnih subjekata kako bi se utvrdilo nulto stanje radioaktivnosti. 

Sve ove aktivnosti biće realizovane do maja.