Šef Delegacije EU u BiH

Zatler: Nova humanitarna kriza u BiH na zimu

  • 23.06.2021.22:33

"EU je snažno angažovana na pitanju migracija na zapadnom Balkanu i BiH. Uvjeren sam da ćemo i dalje pružati podršku, ali želimo da vidimo i snažniji angažaman domaćih vlasti", rekao je Zatler novinarima nakon predstavljanja rada domaćih institucija u upravljanju migracijama održanog u okviru diplomatskog dijaloga o mogućnosti međunarodne podrške za razvoj procedura u BiH da se nosi sa nelegalnim migracijama.

Konstatujući da je određeni napredak u vezi sa upravljanjem migracijama učinjen, Zatler je rekao da treba i dalje raditi na izgradnji i dodatnom jačanju kapaciteta, te ravnomjernijoj raspodjeli tereta migracija kako bi se izbjegla još jedna humanitarna kriza na zimu.

On je dodao da Savjet ministara u tom kontekstu treba da dodijeli Ministarstvu bezbjednosti odgovarajuće kapacitete koji će omogućiti dalje upravljanje migracijama, što je jedan od zahtjeva EU.

Ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić rekao je da su skupu prisustvovali predstavnici velikog broja ambasada, međunarodnih organizacija, kao institucija iz BiH, opština i dva kantona u kojima je najizraženija migrantska kriza.

"Upravljanje migracijama je podignuto na značajno viši nivo u odnosu na stanje od prije godinu dana", rekao je Cikotić i naveo da je broj migranata znatno smanjen i da je sve kvalitetnija koordinacija svih učesnika u tom procesu.

Cikotić je dodao da je, uz podršku EU, Evropske komisije i velikog broja međunarodnih organizacija, u toku gradnja kampa Lipa, za koji je rekao da će biti vrsta modela za privremeni prihvatni centar za migrante ne samo u BiH, već u širem regionu.

Današnji skup organizovalo je Ministarstvo bezbjednosti uz podršku austrijske organizacije "Hilsverk internešnel".

Generalni menadžer "Hilsverka" Stefan Fric rekao je da ova organizacija u BiH sprovodi projekt koji je podržalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije uz podršku najvećeg donatora Evropske komisije, prenijeli su federalni mediji.

"Cilj ovog projekata je prevencija ilegalnih migracija na područje BiH i zapadnog Balkana i dalje u EU. Radimo prije svaga kroz jačanje kapciteteta u zemljama regiona, a pristup se temelji isključivo na potrebama", objasnio je Fric.