Šef Delegacije EU

Vigemark: EU ne može da se bori protiv kriminala umjesto BiH

17:33, 13.06.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je danas u Sarajevu da je za istinski napredak BiH u procesu evropskih integracija važno da ima efikasan sistem borbe protiv korupcije.

Podsjećajući da je borba protiv korupcije jedna od preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o BiH, Vigemark je istakao da je efikasno suočavanje sa ovim problemom isključivo na domaćim vlastima.

"EU ne može ovo uraditi umjesto BiH, ona to mora sama da uradi", poručio je Vigemark, koji je učestvovao na konferenciji posvećenoj jačanju antikorupcije u BiH. 

On je naveo da u BiH, na različitim nivoima vlasti, trenutno radi 14 tijela za borbu protiv korupcije, ali da je potrebno uspostaviti bolju koordinaciju između njih. 

"Najvažnije je da se obezbijedi koordinacija između ovih tijela, koja do sada nije bila na zadovoljavajućem nivou, a potom da oni razmjenjuju informacije bez obzira na kom nivou vlasti se nalaze", dodao je šef Delegacije EU u BiH. 

On je konstatovao da tijela za borbu protiv korupcije predstavljaju čuvare dobre uprave koji treba da obezbijede ono što žele građani i EU, a to je efikasnija borba protiv korupcije. 

"Treba imati na umu da tijela za borbu protiv korupcije nisu pravosudna tijela, da nemaju ovlaštenja za procesuiranje pojedinaca za djela korupcije, već treba da budu garancija da nadležne institucije na odgovarajući način proprate detektovane slučajeve korupcije", istakao je Vigemark. 

Navodeći da u BiH ima određenih rezultata u borbi protiv korupcije, Vigemark je poručio da su BiH potrebne optužnice, krivični procesi i presude, ne samo na nižim nivoima, kao što je to slučaj do sada. 

Šef Delegacije EU u BiH zaključio je da će rezultati u borbi protiv korupcije biti test političke volje u BiH da se suoči sa ovim problemom. 

Konferencija "Osnaživanje antikorupcije u BiH: Šta je antikorupcionim tijelima potrebno za efikasno suzbijanje korupcije" organizovali su projekat EU "Institucionalna podrška antikorupciji - IPAK" i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u saradnji s Delegacijom EU u BiH. 

Na skupu su učestvovali predstavnici antikorupcionih agencija sa različitih nivoa vlasti u BiH i Delegacije EU.