Savjet ministara

Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta u prvom kvartalu 2021. godine

  • 11.06.2021.16:04

Savjet ministara usvojio je izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza zemlje u prvom kvartalu prema kom su ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH iznosili 225.738.707 KM ili 97 odsto u odnosu na četvrtinu nivoa planiranih za prošlu godinu.

Istovremeno su ovom periodu rashodi i izdaci institucija BiH iznosili 223.330.650 KM ili 96 odsto u odnosu na četvrtinu Budžeta za 2020. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 51 odsto u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu se zasniva na odluci o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart, a za planski nivo prihoda uzeta je četvrtina prihoda iz Budžeta za prošlu godinu.

Plate zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine, a na materijalnim troškovima su ostvarene uštede zbog primjene jedinstvenih pravilnika Savjeta ministara BiH, kojima su institucije smanjile prava zaposlenicima za reprezentaciju, izdatke za fiksne i mobilne telefone i korištenje službenih vozila.

U prvom kvartalu po osnovu obaveza spoljnog državnog duga isplaćeno je 174,16 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze.

Na otplatu glavnice odnosi se 144,06 miliona KM /82,72 odsto/, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 30,10 miliona KM /17,28 odsto/.

U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je učestvovala sa 118,18 miliona KM ili 67,86 odsto, Republika Srpska sa 50,13 miliona KM ili 28,78 odsto, a Brčko distrikt sa 3,43 miliona KM ili 1,97 odsto, te institucije BiH sa 2,42 miliona KM ili 1,39 odsto.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojio okvir za finansiranje projekata i mjera energetske efikasnosti za ulaganja u javne zgrade na nivou institucija BiH, s ciljem utvrđivanja smjernica za izradu i realizaciju projekata i mjera energetske efikasnosti.

Prethodno je BiH u svom nacionalno utvrđenom doprinosu, izričito prepoznala potencijal za smanjenje emisija stakleničkih gasova u pogledu zgrada u javnom vlasništvu, te je naglasila da je za smanjenja emisija i razvoj održivog sistema za obnovu javnih zgrada potrebna međunarodna finansijska podrška.

Usvajanjem ovog okvira, stvaraju se uslovi za određivanja načina finansiranja projekata i mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, odnosno finansiranje obnove zgrada institucija BiH, kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija.

Četiri prehrambena proizvoda dobila su oznaku geografskog porijekla u prošloj godini, navodi se u izvještaju o radu Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u BiH za 2020. godinu, koji je predložila Agencija za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o visočkoj pečenici /Udruženje mesoprerađivača "Proizvođači visočke pečenice i sudžuke"/, nevesinjskom krompiru /Udruženje proizvođača nevesinjskog krompira "Nevesinje"/, livanjskom siru /Udruženje za zaštitu porijekla livanjskog sira/ i livanjskom izvornom siru /Udruženje proizvođača autohtonog livanjskog sira "Cincar"/.