Ustavni sud BiH odbio apelaciju inicijative "Moja adresa: Srebrenica"

19:22, 08.04.2021.
Izvor: ATV
Ustavni sud BiH odbio je apelaciju Inicijative "Moja adresa: Srebrenica", i potvrdio odluku Suda BiH, da nema osnova za ponavljanje glasanja putem pošte. Nisu prekršena osnovna ljudska prava iz Ustava BiH.

"Ustavni sud je zaključio da je apelantu bilo omogućeno da se, u skladu sa članom 4.4 Izbornog zakona, prijavi da učestvuje na izborima za načelnika opštine i Skupštinu opštine Srebrenica, pri čemu se u pogledu rokova i načina glasanja vodilo računa i o izuzetno otežanom ili prekinutom poštanskom saobraćaju uzrokovanom epidemijom virusa korona", kažu iz Ustavnog suda BiH.

Odluku Ustavnog suda kao ozebli sunce, čekali su u Inicijativi Moja adresa Srebrenica. Ovo, kažu, nije posljedni pokusaj, jer će pravdu tražiti i od Evropskog suda za ljudska prava. Ne kriju da su u jurišu za pobjedu u Srebrenici, za boravak u toj opštini prijavljivali koga su stigli.

"Ono što smo mi u Inicijativi radili proteklih godinu dana jeste da smo davali svoj maksimum. Nekolicina nas, da što više naših ljudi u dijaspori a i u BiH prijavimo u Srebrenicu kako ne bismo izgubili izbore kao što je to bilo 2016. godine pod istim uslovima pod kojima smo nažalost izgubili i ove", rekao je Ćamil Duraković, odbornik inicijative "Moja adresa: Srebrenica".

S druge strane, ovakvu odluku Ustavnog suda očekivali su pobjednici izbora. Načelnik Mladen Grujičić poručuje da nije bilo razloga za ponavljanje glasanja putem pošte.

"Mi smo očekivali ovakvu odluku zato što je dovoljno nepravde učinjeno srpskoj strani ovdje u Srebrenici. Centralna izborna komisija je uglavnom išla n aruku bošnjacima bez ikakvog osnova i bez ikakvog osnova su i poništeni izbori. Ali mi smo dokazali i pokazali da su ti izbori bili regularni", istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

Bošnjaci u Srebrenici, nakon 15. novembra, tražili su ponavljanje izbora. Kada su to i dobili, odlučili su da ih bojkotuju. Nakon bojkota, nisu željeli da prihvate šest osvojenih mandata. Na kraju su ih prihvatili, uz odluku da ne učestvuju u daljem radu Skupštine.