Do oktobra odgovori na dodatnih 655 pitanja

Upitnik nad Upitnikom: Kada će BiH odgovoriti na dodatna pitanja?

19:27, 29.08.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Bosna i Hercegovina trebalo bi da do oktobra odgovori na dodatnih 655 pitanja iz EU upitnika. Ako se uzme u obzir prijašnje iskustvo, kada su vlasti same sebi dale rok koji nisu ispoštovale, to teško da će biti moguće. 

Među pitanjima ima i onih na koja neće biti lako dati odgovor. U političkoj kategoriji, jedno od pitanja je “Zašto 13 odluka Ustavnog suda BiH do sada nije izvršeno”.

Thumbnail

U drugom, Evropska komisija traži da se navedu detaljne informacije o stranim terorističkim borcima-povratnicima i njihovim porodicama, i o krivičnom gonjenju i kažnjavanju aktivnosti povezanih sa stranim terorističkim borcima. 

Ni te informacije Evropa neće lako dobiti, budući da se njima u Bosni i Hercegovini manipuliše i da se one čak i kriju. U Direkciji za evropske integracije kažu da su institucije sa svih nivoa vlasti unijele podatke, koje radne grupe sada analiziraju. Odgovori se pripremaju, a o njima će se kasnije izjašnjavati.

"Nakon što radne grupe okončaju svoj dio posla, slijedi potvrda odgovora, razmatranje eventualno nefinaliziranih odgovora u forumu Komisije za evropske integracije, prevod, verifikacija prevoda, potvrda Vijeća ministara BiH i u konačnici dostavljanje odgovora na dodatna pitanja Evropskoj komisiji", kažu iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Thumbnail

U Direkciji kažu da nema pouzdanog odgovora na pitanje da li je to moguće odraditi do oktobra. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Denis Zvizdić, kaže da, po njegovom mišljenju, nema pitanja koja bi mogla da budu sporna. Poručuje da bi, zbog izbora, proces mogao da bude dodatno usporen.

"Smatram da u ovom trenutku nemamo nijednu informaciju koja bi na bilo koji način mogla da uznemiri, ili koja bi mogla da prolongira sam proces pripreme odgovora na pitanja. Ali moramo imati u vidu činjenicu da je septembar mjesec predizborni, kada će sasvim sigurno rad tih grupa biti malo usporeniji", rekao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Evropska komisija je, u decembru 2016. godine dostavila Bosni i Hercegovini Upitnik sa 3.242 pitanja. Vlasti su sebi dale rok od šest mjeseci da na njih odgovore, ali je on probijen, za više od godinu dana. Zato je Bosna i Hercegovina jedina koja je duže od 12 mjeseci radila taj posao. Evropska komisija je, ovaj put, poručila da bi cijenila da se na dopunska pitanja odgovori u roku od tri mjeseca.