Transkript sjednice Predsjedništva BiH o Kosovu: Dodik, je l to vi mene zezate!?

19:25, 16.10.2020.
U Sarajevu je juče održana sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je donesena odluka da BiH neće priznati Kosovo. Šta se tačno govorilo na sjednici, možete pročitati u transkriptu.

DŽAFEROVIĆ: U skladu sa Poslovnikom, drugi krug, otvaram raspravu

KOMŠIĆ: Povlačim prijedlog Odluke, pošto je moj prijedlog,

DŽAFEROVIĆ: Dobro, konstatujem da je gospodin Komšić povukao prijedlog odluke i

DODIK: Ja mislim da on ne može povući odluku sad u ovoj fazi i da je ovo odluka o kojoj je glasalo Predsjedništvo i da se o njoj treba sad izjasniti, on ne može sad povući prijedlog jer je to Predsjedništvo glasalo o toj odluci ranije i to je mogao prije prvog glasanja da povuče ali nije mogao, ne može sada, prema tome o ovoj odluci treba da se glasa.

KOMŠIĆ: Eto glasajte.

DODIK: Pa glasam, evo neka stavi na dnevni red, glasaću.

KOMŠIĆ: Ja neću glasati.

Dodik je u cijelom procesu insistirao da se poštuje Poslovnik o radu, i da se o odluci glasa. Džaferović se pravio nevješt, tvrdeći da ne zna o čemu se glasa jer je Komšić povukao prijedlog odluke. Dodik ga je upozorio da se ne pravi naivan. Komšić je srpskom i bošnjačkom članu rekao - glasajte kao da mene nema.

DODIK: Dakle gospodine Džaferoviću vi ste pravnik, Vi znate savršeno dobro, nemojte se praviti naivni u tome, prošli put smo glasali do momenta dok je predlagač, to nije izglasano on je mogao da povuče, kad se izglasao i donešena odluka Predsjedništva to je vlasništvo Predsjedništva i više nije njegovo. Prijedlog Predsjedništva prošli put je glasao sa dva glasa za, i jednim glasom protiv, po poslovniku članu 42, vi ste dužni da stavite i vi ste to stavili na dnevni red, o toj se tački izjašnjavamo glasanjem i mislim da, možda je neuobičajno, možda do sad nije bilo, moje tumačenje je to da mi moramo se izjasniti o ranijoj odluci jer smo ranije glasali na tu temu. Jesmo li glasali? Glasali smo.

DŽAFEROVIĆ: Dobro, otvaram raspravu, ko želi, povučen prijedlog,

KOMŠIĆ: Mogu li ja? Ja neću glasati, nikako. Shvatate li?

DŽAFEROVIĆ: Razumijemo.

KOMŠIĆ: Dakle niti sam za ni protiv ni uzdržan. Smatrajte da je ovo zrak gdje ja sjedim dok je ova tačka na dnevnom redu.

Džaferović je kazao da će slijediti stav predlagača i da neće glasati. Nakon toga, pristupilo se glasanju - pri čemu je samo Dodik glasao protiv priznanja južne srpske pokrajine kao nezavisne države, dok Komšić i Džaferović uopšte nisu glasali.

DŽAFEROVIĆ: Dakle konstatujem da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku.

DODIK: E to je tačno, odlično.

DŽAFEROVIĆ: O priznanju republike Kosovo

DODIK: Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo

KOMŠIĆ: Što ne znači da neće biti na sljedećoj sjednici ponovo procedura.

DODIK: Pokreći ti to koliko hoćeš, ti misliš da mene zezaš time što

DŽAFEROVIĆ: Molim vas lijepo, ovo se snima, nemojte više

DODIK: Meni je zgodno da objasnim tvoje ponašanje danas.

Nakon što je odlučeno da BiH ne priznaje Kosovo, bošnjački član Predsjedništva je rekao da u startu nije htio da se izjašnjavaju po ovom pitanju, jer se radi o nečemu što se usvaja konsenzusom, i da je svjestan da sve može da završi vetom Republike Srpske. Srpski član Predsjedništva je zaključio da su Komšić i Džaferović povlačenjem svojih glasova rekli da ne priznaju Kosovo, i da smatra da se radi o dobrom poslu Predsjedništva - zahvaljujući njima dvojici, koji su u međuvremenu promjenili svoj stav po tom pitanju.