Terorizam i dalje prijetnja u BiH, bezbjednosno interesantna lica i među migrantima

19:37, 03.08.2020.
Izvor: ATV
Skoro svi teroristički napadi u Evropi i svijetu imaju neku vezu sa BiH, a u BiH postoji i novi vjerski pravac, vehabizam, koji se povezuje sa svim terorističkim djelima u BiH, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. 

Dragan Lukač, gostujući u ATV-ovoj emisiji Direktno, poručio je da BiH na državnom nivou nije radila mnogo na sprečavanju širenja vehabijskog pokreta i paradžemata, te da oni danas žive i rade svoj posao na suptilan način čekajući pravi trenutak. To je, kaže, veliki poraz za BiH.

"Da li su ti izvršioci krivičnih djela bili prisutni u Bosni i Hercegovni ili su imali kontakte sa ljudima u Bosni i Hercegovni upravo kroz ove paradžemate ili su koristili oružje i municiju, eksplozive za izvršenje krivičnih akata na tlu Evrope, a da su imali veze sa Bosnom i Hercegovinom. Neka poveznica postoji sa najvećim brojem izvršenih kriivčnih djela na tlu Evrope sa Bosnom i Hercegovinom i to je poražavajuće za Bosnu i Hercegovinu", rekao je Lukač.

U svijet je nakon terorističkog napada na kule bliznakinje u Njujorku, otišla i vijest da su djelo izvršili pripadnici odreda EL mudžahedin koji su boravili u BiH. Odjeknula su i brojna terorististička djela koja su se desila u BiH, a koje su počinile vehabije. Dragan Lukač kaže da radikalni islam i danas živi u BiH, te je ministarstvo unutrašnjih poslova jedino shvatilo suštinu problema i oformilo Specijalnu antiterorističku jedinu.

"Trenutno jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima takav koncept borbe protiv terorizma u Bosni i Herccegovni. Nijedna druga policijska agencija, a imamo ih 18 u BiH, nema sličnu organizaciju kao ministarstvo unutrašnjih poslova. Za sve ove godine došli smo do mnogo podataka koje analziramo, ukrštamo sa drugim podacima koje imaju druge agencije i bezbjednosnosne agencije u regionu i šire, razmjenjujemo sa njima podatke. Na osnovu naših podataka preduzete su i neke određene akcije na kontroli i hapšneju terorista na tlu Evrope", ističe Lukač.

Teroristička prijetnja dolazi i sa migrantskim talasima, u kojima ima i bezbjednosno interesantnih lica. BiH se ponaša glupo, apsurdno, nenormalno, ne sprečava ulazak ilegalnih migranata, a sprečava njihov izlazak iz BiH, kaže Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjendost. Župljanin podsjeća na aferu lažnih viza izdatih u BH ambasadama u zemljama iz kojih migranti dolaze. Ni danas se, kaže, ne zna njihov identitet. 

"Ovdje se radilo o vizam akoje su izdavate, lažnim vizama, vizama koje su izdavate na lažna imena, na druge fotografije, dakle vizama na kojima se nije mogao utvrditi stvarni identitet. Zašto migrant koji želi da poboljša svoj ekonomski položaj, da pobjegne iz zemlje ato što je voli ili ne voli.. da se spoji sa porodicom koja je u Evropi. Zašto ne kaže ja sam taj i taj? Dolazim odatle i odatle. Ovi migranti koje susrećemo imaju sve osim imena i prezimena" ističe Župljanin. 

Zato se čeka i na početak saradnje sa Europolom, što je tek nedavno pokrenuto sa mrtve tačke. Zamjenik ministra bezbjednosti BiH, Nedeljko Jović kaže da je adresa za zajedničku kontakt tačku za saradnju sa Evropskom policijom, gotova stvar, te da bi to trebalo da shvate i u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. 

"Ministarstvu bezbjednosti gdje će biti zajendnička kontakt tačka će biti predstavnici svih policijskih agenicja u BiH i preko kojih će se vršti razmjena podataka. Sa gospodinom Vilićem nije bilo razgovora niti ima potrebe da bude razgovora sa bilo kim o adresi zajendičke kontakt tačke jer je to jasno definisano u Sporazumu o oprataivnoj i strateškoj saradnji sa Europolom i ta adresa je ministarstvo bezbjendosti BiH", rekao je Jović. 

Dragan Lukač poručuje i da je dobro što je Narodna skupština Republike Srpske spriječila zaključivanje Memoranduma o saradnji BiH i SAD koja bi omogućila razmjenu putničkih informacija. Ministar unutrašnjih poslova kaže da sporazum jeste dobar u smislu da se prati kretanje mogućih kriminalaca i terorista na svjetskom nivou, ali da mora biti u skaldu sa Ustavom, što ovdje nije bio slučaj.