Predsjednik VSTS-a

Tegeltija: Od ranije ukazivano na nedostatak sistema provjere sudija i tužilaca

14:18, 09.08.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija istakao je da slučaj produženja mandata dodatnom sudiji Kantonalnog suda u Sarajevu Huseinu Delaliću ukazuje na ozbiljan i dubok problem nedostatka sistema provjere prošlosti sudija i tužilaca, na šta je i ranije ukazivao.

Tegeltija je u odgovoru na pismo šefa Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemarka VSTS-u, podsjetio da je još krajem 2017. godine ukazivao javno na problem nedostajućeg sistema provjere prošlosti prilikom donošenja odluka o imenovanju sudija i tužilaca u BiH. 

"Upravo zbog toga insistirali smo na inkorporaciji sistema provjere prošlosti u sistem imenovanja sudija i tužilaca. Povodom toga, VSTS je i donio zaključke koji su u to vrijeme bili osporavani u javnosti, vjerovatno, usljed nerazumijevanja dubine problema i svih konsekvenci koje taj nedostatak sistema može proizvesti", naveo je Tegeltija. 

On je obavijestio Vigemarka da je Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a suspendovala Delalića sa dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. 

Nakon okončanja disciplinskog postupka i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog slučaja, Disciplinska komisija će donijeti konačnu odluku. 

U pogledu produženja mandata Delaliću, Tegeltija je obavijestio Vigemarka da se nije radilo o imenovanju koje prolazi kroz konkursnu proceduru, nego o produženju mandata. 

On je objasnio da je Delalićevo imenovanje na prvu pravosudnu funkciju, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, bilo na početku 2004. godine, da bi 1. avgusta 2011. godine bio imenovan na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, od kada mu je svake dvije godine produžavan mandat. 

On je objasnio da se prilikom produžavanja mandata ne provodi posebna konkursna procedura, nego se produžava na osnovu prijedloga predsjednika suda koji ukazuje da još postoji potreba za dodatnim sudijom, te potvrde nadležnog ministarstva o obezbjeđenju finansijskih sredstava za dalje finansiranje dodatnog sudije. 

Nakon toga, navodi Tegeltija, Komisija za pravosudnu upravu daje prijedlog za produženje mandata dodatnom sudiji VSTS-u BiH, te na osnovu ovih parametara dolazi do produženja mandata dodatnim sudijama, koji se samo jednom imenuju, a u ovom slučaju to je bilo u avgustu 2011. godine. 

Pregledom transkripta, Tegeltija kaže da je ustanovio da na sjednici VSTS-a na kojoj se odlučivalo o produženju mandata Delaliću, članovi Savjeta nisu bili obaviješteni o disciplinskom postupku i predmetu tužbe protiv njega, tako da su odluku o produženju donijeli nemajući to saznanje. 

Vigemarka je obavijestio da prilikom procedure produženja mandata dodatnim sudijama sastavni dio propratnih materijala ne čine podaci o tekućim disciplinskim postupcima i predmetima tih disciplinskih tužbi, te da je usljed svega toga došlo do produženja mandata Delaliću. 

"Nadam se da će ovo biti dodatni motiv i stimulans da se ovo izuzetno važno pitanje brzo i kvalitetno normativno uredi, da bismo u budućnosti izbjegli ili maksimalno reducirali mogućnost za ovakve situacije", navodi se u Tegeltijinom odgovoru Vigemarku. 

VSTV je 17. jula produžio mandat na još dvije godine Delaliću u Opštinskom sudu Sarajevo. 

Vigemark je u pismu koje je 1. avgusta uputio Tegeltiji zatražio da bude preispitana odluka o imenovanju sudije Huseina Delalića u Opštinski sud u Sarajevu i da se obavi detaljna istraga u ovom slučaju. 

Delegacija EU reagovala je s obzirom na to da postoji sumnja da je Delalić ranije osuđivan zbog krivičnog djela silovanje u pokušaju.