Milan Blagojević za ATV

Sud Bosne i Hercegovine je nametnut kršenjem mirovnog sporazuma

22:22, 06.12.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
"Sud BiH je ne samo nametnut od visokog predstavnika, on je nametnut kršenjem Dejtonskog sporazuma, koji nijednim slovom ne daje pravo visokom predstavniku da radi ono što je radio u BiH", kaže za dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci u emisiji Nezvanično, Alternativne televizije.

"Ja nisam čuo da je neko od domaćih političara zavrtao ruku visokom predstavniku, pa da je on pod pritiskom, ucjenom, prijetnjom glasao u Parlamentarnoj skupštini BiH za usvajanje Zakona o sudu. Ako bi to neko rekao, a to do sada niko od aktuelnih političara nije rekao, onih koji su učestvovali u Parlamentarnoj skupštini BiH, onda bi taj cijeli zakon bio srušen".

Povod ovakvog razgovora je oslobađajuća presuda Naseru Oriću.

"Polazim od tvrdnja medija da objavljivanju presude Suda BiH u tom predmetu, nisu prisustvovalo svi članovi Apelacionog vijeća, nego samo jedan, predsjednik vijeća. Što po mom uvjerenju nije ispravno postupanje. Sud BiH prema Zakonu o krivičnom postupku sudi za krivična djela do 10 godina samo od strane jednog sudije, a za ostalo djela, preko 10 godina, sudi vijeće u sastavu od troje sudija".

Blagojević objašnjava da presude koje donese jedan sudija, sam je i saopštava. Ukoliko presudu donese vijeće, a u ovom slučaju o tome se radi, onda je red osnovni da svi članovi vijeća budu prisutni objavljivanju presude. Bez obzira da li su odluku donijeli jednoglasno ili preglasavanje.

Nakon drugostepene oslobađajuće presude Naseru Oriću postavlja se pitanje šta dalje činiti.

"Ovaj slučaj postavlja pitanje integriteta i nezavisnosti svakog sudije. Nepristrasnost i integritet ne gradi se samo kroz izgradnju autoriteta suda kao institucije, nego i kroz izgradnju autoriteta svakog sudije ponaosob. Ako je tačno, kao što mediji pišu, da je jedan sudija Apelacionog vijeća imao neslažuće mišljenje, onda je i pravo i obaveza tog sudije da napiše to svoje izdvojeno neslažuće mišljenje i da u njemu iznese razloge zbog kojih je glasao tako kako je glasao. Kao što će i druga dva člana objasniti razloge svog glasanja."