Najpogubnije reforme

Šta su sve govorili Ivanić i Šarović?

  • 26.11.2019.19:10

Najpogubniji trenuci za Republiku Srpsku dešavali su se od 2001. do 2006. godine kada je politikom upravljao Mladen Ivanić. Prvo kao premijer Srpske, a potom kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara. 

Proveo je tada najveći i najpogubniji prenos nadležnosti Srpske na BiH, tvrdi srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Da mu je BiH bitnija od Srpske i srpskog naroda Ivanić je potvrdio 2014. godine na akademiji Stranke demokratske akcije u Zenici.

"Najveće reforme koje je BiH desile su se u doba, uz Dejtonski sporazum. Ja sam bio učesnik reformi tipa uvođenje PDV na nivou BiH, uvođenje carine na nivou BiH, uvođenje vojske na nivou BiH, uvođenje obavještajne službe na nivou BiH. Nađite mi težu reformu koja nas čeka u odnosu na ove. Koja to nas teža reforma čeka u odnosu na ove četiri pa ćete vidjeti da ih nema. Onda će neko reći da su se te reforme desile zato što su stranci pritiskali, ja moram reći da nisu", rekao je Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP.

Zajedničkom službom za prikupljanje indirektnih poreza, Ivanić je, kaže Dodik, srpskom narodu i Srpskoj obezbijedio jedino - stalni deficit. Srpski član predsjedništva podsjeća da je jedino pravo rješenje bilo jedna stopa PDV-a dvije službe.

"Sad jedna služba prikuplja i ona je napravljena tako i ozbiljna je podvala ovom narodu. Dakle, napravljena je jedna služba indirektnih poreza i  onda BiH koja nije imala nijedan izvorni budžetski i fiskalni prihod dobila je mogućnost da se sve njene potrebe namiruju iz prihoda od indirektnih poreza, te da ono što ostane ide entitetima", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik tvrdi da Ivanić nijednom, dok je bio, srpski član Predsedništva BiH nije zatražio mišljenje Narodne skupštine Srpske koja donosi konačnu odluku. A da srpski predstavnici u Sarajevu donose odluke bez konsultacija sa Vladom i da ne brane ustavnu pozicju Republike Srpske i njene interese na nivou zajedničkih institucija dokaz i je Mirko Šarović, predsjednik SDS i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kao jedini srpski ministar podržao je Izvještaj agencije za razvoj viskog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta u kojem je osporena reakreditacija oba javna Univeriziteta u Srpskoj. A sam donosi odluke i o raspodjeli novca od tekuće rezerve i ne smatra da ikome treba polagati račune.

"I nemojte da mislite da ću po tom pitanju bilo kome od vas da polažem račun. Naravno, dok sam u Savjetu ministara", kaže Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Iz SNSD poručuju da je s tim gotovo. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nema šta da prikriva, poručuje portparol SNSD-a Radovan Kovačević i tvrdi da put BiH u NATO neće biti završen sve dok se pitaju Dodik i SNSD. Napominje da, za razliku od Mladena Ivanića, čija stranka nije smjela ni glasati za Rezoluciju o proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, Dodik je uspio ispregovarati dokument koji je u skladu sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti.