Radnici nisu upoznati o njihovim pravima

Slovenija zloupotrebljava radnike iz BiH

14:35, 19.12.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Radnici koji iz BiH odlaze u Sloveniju nisu dovoljno informisani o njihovim pravima, što slovenački poslodavci zloupotrebljavaju, tako da je u narednom periodu potrebno uraditi više na informisanju radnika, zaključeno je na sastanku delegacije Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Društva za zagovaranje ranjivih grupa u Ljubljani.

Direktor Agencije Muamer Bandić, koji je predvodio delegaciju iz BiH u Ljubljani, rekao je da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, u dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje Slovenije već preduzela konkretne korake da bi se onemogućilo pojedinim poslodavcima u Sloveniji da krše prava radnika.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje saopšteno je da je Bandić informisao sagovornike o odredbama sporazuma o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, o načinu posredovanja u zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniju, te o pojedinim slučajevima da poslodavci u toj zemlji krše prava radnika iz BiH.

"Mi smo obećali da ćemo zajednički uraditi jednu informaciju koja će sadržavati slučajeve kršenja prava radnika, te je ta informacija već upućena prema slovenačkom Zavodu, a nadležne institucije Slovenije će preduzeti dalje korake u skladu sa svojim propisima i nadležnostima", istakao je Bandić.

Predstavnici Društva za zagovaranje ranjivih grupa upoznali su goste iz BiH o najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, ističući da su se i oni uključili u zaštitu prava radnika iz BiH.

Na sastanku je dogovorena i buduća saradnja sa Društvom za zagovaranje ranjivih grupa, koja će podrazumijevati razmjenu konkretnih informacija o poslodavcima koji krše radnička prava, te o načinu zaštite radnika.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH će o svim povredama na radu koje su ustanovljene, kao i o svim preduzetim aktivnostima obavijestiti Komisiju za praćenje sprovođenje Sporazuma o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji.

Sastanak je organizovan s ciljem razmjene informacija o povredama radnih prava radnika iz BiH na privremenom radu u Sloveniji i omogućavanja što većeg obima prava radnika na privremenom radu u Sloveniji.

Današnjem sastanku prisustvovalo je i nekoliko radnika iz BiH, koji su okupljene informisali o uslovima rada u Sloveniji.