SIPA istražuje sumnjive tokove novca za vrijeme pandemije koronavirusa

15:22, 17.04.2020.
Izvor: avaz
Državna agencija za istrage i zaštitu usmjerila je svoje obavještajne i istražne aktivnosti i na prikupljanje i dokumentovanje saznanja o djelovanju pojedinaca, grupa i pravnih subjekata koje je suprotno preporukama i odlukama nadležnih organa u Bosni i Hercegovini.

- U navedenom kontekstu, Finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA-e, u saradnji s obveznicima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, imajući u vidu trenutni način odvijanja privrednih aktivnosti u našoj zemlji, kontinuirano preduzima pojačane aktivnosti radi prikupljanja obavještajnih saznanja i praćenja novčanih transakcija koje ukazuju na sticanje protupravne imovinske koristi - navode iz SIPA-e.

Kao jedan od vidova prikupljanja saznanja, SIPA koristi i liniju za anonimno prijavljivanje građana o planiranju izvršenja ili izvršenim krivičnim djelima, pojasnili su iz SIPA-e.