Na telefonskoj sjednici

Savjet ministara usvojio Akcioni plan bez saglasnosti Vlade Srpske

17:08, 16.10.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu na telefonskoj sjednici održanoj 15. oktobra 2019. usvojio je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske, navedeno je u saopštenju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

"Iako su nadležne institucije Republike Srpske učestvovale u definisanju i usaglašavanju svih mjera za realizaciju prioriteta iz njihove nadležnosti, Savjet ministara u tehničkom mandatu je bez saglasnosti Vlade Republike Srpske usvojio ovaj  Akcioni plan", navode iz Ministarstva.

U istom saopštenju navodi se da usvojeni dokument sadrži 729 mjera za realizaciju 115 prioriteta Evropske komisije, što predstavlja netačnu informaciju iz razloga što su institucije u BiH usaglasile 691 mjeru od navedog broja, dok je preostalih 38 mjera još uvijek u procesu usaglašavanja koje se odvija u okviru mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija. 

"Sve dok se navedene mjere ne usaglase u okviru mehanizma koordinacije, one ne mogu biti tretirane kao sastavni dio Akcionog plana", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju kao i Vlada Republike Srpske ostaju posvećene procesu evropskih integracija uz potpuno uvažavanje ustavnih nadležnosti kao i poštovanje usaglašenog mehanizma koordinacije, te pozivaju Savjet ministara, koji djeluje u tehničkom mandatu, da zaustavi praksu usvajanja dokumenata bez saglasnosti Vlade Republike Srpske.