Savjet ministara o zaštitnim mjerama na uvoz iz EU

  • 13.04.2021.12:07

Savjet ministara razmatraće u četvrtak, 15. aprila, prijedlog odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica EU, čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Na prijedlog Ministarstva pravde, biće razmatran prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na dnevnom redu je i nacrt sporazuma između Vlade Sjeverne Makedonije i Savjeta ministara Albanije, Savjeta ministara /BiH/, Vlade Crne Gore, Vlade Srbije i Vlade Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja.

Pred ministrima će se naći i nacrt sporazuma o grantu za tehničku pomoć između BiH, Javnog preduzeća "Autoceste Federacije BiH" iz Mostara i Evropske investicijske banke u vezi sa konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora "Pet ce" u BiH /poddionica Počitelj-Zvirovići/.

Jedna od tačaka dnevnog reda je prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o višegodišnjem kapitalnom projektu - kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Ministri će razmatrati prijedlog odluke o odobravanju sredstava i načinu provođenja postupka kupovine/nabavke poslovnog prostora u Banjaluci za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. i akcionog plana za njeno provođenje sa prijedlogom oba dokumenta.

Ministri bi trebali da se upoznaju i o informaciji o stanju u oblasti migracija u BiH za 2020. godinu, te informaciji o procjeni međuinstitucionalne saradnje tokom pandemije kovida 19.

Jedna od tačaka dnevnog reda je informacija o potrebi koordinisanja aktivnosti nadležnih institucija u vezi sa pogoršanjem epidemiološke situacije usljed širenja virusa korona.

Sjednica Savjeta ministara biće održana u zgradi zajedničkih institucija BiH sa početkom u 12.00 časova.