Sarajevo

Savjet ministara o imenovanju ekspertskog tima za Trgovsku goru

  • 29.10.2020.09:15

Savjet ministara danas bi na sjednici trebalo da, između ostalog, razmatra Nacrt zakona o inostranim poslovima BiH, čiji je predlagač Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara.

Prema dnevnom redu, ministri bi trebalo da razmatraju i Nacrt sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima.

Na dnevnom redu je i Nacrt aneksa Sporazuma Savjeta ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Ljubovija /novi most/ - Bratunac /novi most/, sa izvještajem o obavljenim pregovorima čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara.

Ministri bi trebalo da razmatraju i Nacrt sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - BiH za 2019. godinu između EU, Vlade Srbije i BiH, sa osnovama za zaključivanje ovog sporazuma čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Na sjednici bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Planirano je razmatranje i prijedloga odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Na prijedlog Ministarstva pravde u Savjetu ministara, ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog odluke o usvajanju revidiranog Akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2019. do 2020. godine i na današnjoj sjednici bi trebao da bude obavljen drugi krug glasanja.

Savjet ministara trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i Akcijskog plana za period 2021-2025. godina. Riječ je o novom tekstu koji je predložilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, Savjet ministara bi trebao da razmatra informaciju sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Ministri bi trebalo da razmatraju i ažuriranu analizu realizacije Strategije za rad na predmetima ratnih zločina čiji je predlagač Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.