Sarajevo

Savjet ministara o budžetu i međunarodnim obavezama

07:37, 03.02.2021.
Izvor: Srna
Na današnjoj sjednici Savjeta ministara trebalo bi da bude razmatran Nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Dnevnim redom sjednice Savjeta ministara predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

U planu je i rasprava o Prijedlogu odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Prijedlogu odluke o usvajanju Stategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. i Akcionog plana za provođenje Stategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. godine, sa Prijedlogom navedene strategije i akcionog plana, objavljeno je danas na zvaničnoj veb-stranici Savjeta ministara.

Savjet ministara treba da razmatra i određena kadrovska pitanja u domenu rada u Agenciji za statistiku BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, kao i Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH.

Na dnevnom redu ove sjednice nalazi se i Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i bezbjednost" u BiH 2018-2022. godina, u izvještajnom periodu od 1. avgusta 2018. do 1. avgusta 2020. godine, te Godišnji izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, Prijedlog finansijskog plana za ovu godinu i Prijedlog programa rada Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH za ovu godinu.

Prijedlog programa rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu, Prijedlog programa rada Arhiva BiH za 2021. godinu, Prijedlog programa ekonomskih reformi BiH za period 2021-2023. godine, te Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana, takođe su najavljene tačke dnevnog reda sjednice Savjeta ministara.

Članovi kabineta predsjedavajućeg Zorana Tegeltije treba da razmotre i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama BiH, čiji je predlagač Agencija za javne nabavke BiH, kao i oduku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća.

Predviđeno je i razmatranje više zaključaka iz domena rada i nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, kao i zahtjeva poslanika u Predstavničkom domu PS BiH Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Dženana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Јasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara.

Članovi Savjeta ministara trebalo bi da se izjasne i o nizu poslaničkih inicijativa, kao i o prijedlozima odgovora na poslanička pitanja.