Raspolaganje neperspektivnom vojnom imovinom ostalo samo na inicijativi

20:42, 06.03.2021.
Izvor: ATV
Korišćenje i raspolaganje neperspektivnom vojnom imovinom u BiH, ostalo je samo na inicijativi. Savjet ministara, na zahtjev Denisa Zvizdića još nije sačinio Prijedlog zakona kojim bi se 24 neperspektivne vojne lokacije dodijelile lokalnim zajednicima.

Zašto zakon, kada već postoje primjeri gdje su takve lokacije postale vlasništvo opština na kojima se nalaze, pitaju se u Republici Srpskoj. 

Vlada će da formira radne grupe koje će analizirati rad svih javnih preduzeća

Vlada Srpske će u narednom periodu češljati javna preduzeća. Plan je da se formiraju radne grupe koje će da vrše analizu rada svih javnih preduzeća u Srpskoj. 

Cilj je da se utvrdi kako se i da li na transparentan način troši budžetski novac. Ukoliko se utvrde nepravilnosti biće i sankcija, poručuje za ATV premijer Srpske.