Sud BiH

Radnici Suda BiH: Nisu ispoštovane mjere; Sud: Nismo mogli odmah

  • 25. Mar 2020.16:53

Zaposleni radnici Suda BiH uputili su predsjedniku ove institucije Ranku Debevecu otvoreno pismo u kojem se žale na to da ove institucija ne poštuje preporuke izvršne i pravosudne vlasti za prevenciju i suzbijanje pandemije.

U pismu koje je u posjedu portala Raport, zaposleni radnici predsjedniku Suda Debevecu postavljaju brojna pitanja.

"Zašto može Tužilaštvo, a mi ne"

- Zašto je organizovan rad u Sudu BiH na način da pola zaposlenih radnika Suda (sudije i sudski službenici) dolazi u Sud na posao do 31. 03., a pola od 01. 04., umjesto da u skladu sa posljednom odlukom VSTS BiH od 22.03.2020. u Sudu BiH dolazi samo dežurne sudije, po jedan krivičar i po jedan parničar sa dežurnim službenicima, dok bi svi ostali bili kod svojih kuća i sa svojim porodicama, te dolazili u Sud po potrebi i pozivu - pitali su zaposleni radnici.

Oni navode da je Tužilaštvo BiH davno uvelo dežurne timove.

- Odluka VSTS BiH je postavila minimum organizacionih mjera zaštite koje vas ne sprečavaju da kućama pošaljete i dežurne sudije i njihove službenike koji bi u Sud dolazili po pogtrebi i pozivu, kako se inače ranije dežuralo u vrijeme neradnih dana. Da li ovo znači da rukovodilac Tužilaštva BiH savjesnije i pravilnije tumači promenutu odluku VSTS i da više vodi računa o životima i zdravlju svojih zaposlenih radnika, njihovih porodica i šire zajednice od vas? - navodi se u pismu.

Rad od kuće

"Tražimo da nas sve pošaljete kućama i da do daljega radi samo minimum koji bi dolazio u Sud po potrebi!"

Portal Raport kontaktirao je i i Sud BiH, gdje je saopšteno da je ova institucija ispoštovala sve mjere. Poslali su saopštenje:

Imajući u vidu rast broja zaraženih i osoba u izolaciji u BiH, što je dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije, Sud BiH će u budućem periodu funkcionisati na način da će redovno na Sudu biti prisutni sudski službenici koji su neophodni za operativnost rada Suda, dok se preostali personal sa utvrđenim radnim zadacima raspoređuje na rad od kuće, te će po potrebi dolaziti na Sud, shodno poslovnim obavezama.

Sud BiH, kao jedina redovna sudska instanca na državnom nivou, s jurisdikcijom nad cjelokupnom BiH, i kao reprezent treće grane državne vlasti, osiguraće ostvarivanje pravde i zaštitu ljudskih prava potpuno funkcionalno tokom trajanja krize.

Krizni štab Suda, kojim predsjedava predsjednik Suda, je, počevši od 16.03.2020. godine, svakodnevno zasjedao i donosio odgovarajuće naredbe, ovisno o promjeni epidemiološke situacije i shodno odgovarajućim odlukama nadležnih tijela, radi neophodnosti održavanja zakonitog rada Suda BiH, ali i zaštite zdravlja sudija, stručnih sudskih službenika, administrativne službe i tehničkih službenika.

Nije bilo odmaj moguće uvesti mjere

Imajući u vidu da je Savjet ministara BiH, kao nadležna institucija, donijelo odluku o proglašavanju stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH i odluku o uvođenju minimalnog procesa rada u institucijama vlasti, te shodno preporukama VSTS-a BiH pravosudnoj zajednici povodom epidemološke situacije u zemlji i odluci o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, Sud BosnBiH je upravljao krizom preko 6 (šest) naredbi, i to od 16.03. (ponedjeljak), 18.03. (srijeda), 19.03. (četvrtak), 20.03. (petak) i 24.03. (utorak). Ovim naredbama, uvođene su mjere zaštite i postepeno je smanjivan broj sudija i osoblja. Sud podsjeća da u ovoj instituciji radi preko 300 uposlenih i da shodno nadležnostima, te živim predmetima u radu, nije bilo moguće odmah obustaviti rad kao što su to uradile neke druge institucije.

Predsjednik Suda je danas, 25.03.2020. godine, donio šestu naredbu kojom je mjere zaštite podigao na najviši nivo, ali i reorganizovao dosad uspostavljeni krizni sistem za potpunu funkcionalnost rada Suda, sve u skladu sa odlukama nadležnih tijela i VSTV-a BiH.

U odnosu na suđenja, od 16.03.2020. godine, održana su samo hitna pritvorska i ročišta čije bi neodržavanje prouzrokovalo neotklonjivu štetu po postupak i procesna prava stranaka, koja moraju biti zaštićena bez obzira na shvatanja razmjera ove krize.

Sud BiH ponovo, kao i saopštenjem od 16.03.2020. godine, poziva građane i stranke u postupcima da koriste dostavljanje podnesaka poštom.

Sud BiH će i dalje pratiti situaciju, poduzimati neophodne mjere u skladu sa odlukama kriznih štabova, te adekvatno informisati javnost o relevantnom.

(Izvor: raport.ba)