Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma

Prihvaćen prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama

13:37, 03.09.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatila je danas Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, u drugoj komisijskoj fazi, a protiv ovog prijedloga bila je samo poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević.

Predstavnički dom usvojio je prijedlog ovog zakona u prvom čitanju na 63. redovnoj sjednici. 

Podnosilac Prijedloga Savjet ministara navodi da ovaj zakon predlaže prvenstveno s ciljem doprinosa očuvanju cjelokupne finansijske stabilnosti i sagledavanja uloge i značaja Agencije za osiguranje depozita BiH kao neizostavnog dijela finansijskog sektora, te radi usklađivanja sa odgovarajućim EU direktivama iz oblasti zaštite depozita. 

Razlog za donošenje ovog zakona jeste i obaveza BiH prema Pismu namjera sa MMF-om, kao i korekcije tehničke prirode. 

Komisija je jednoglasno podržala, u drugoj komisijskoj fazi, i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. 

Ovaj zakon u prvom čitanju Predstavnički dom je usvojio na 62. sjednici. 

U međuvremenu, ni na jedan od ova dva prijedloga nisu uloženi amandmani. 

Predlagač izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama BiH Maja Gasal Vražalica /DF/ kao razloge za donošenje ovog zakona navodi namjeru zakonodavca da ponovo propiše pravilo da zaposlenima u institucijama BiH naknada za dolazak na posao i odlazak sa posla bude određena prema obračunu zasnivom na cjenovniku javnog gradskog i javnog međunarodnog prevoznika koji je najpovoljnii, pod uslovom da zaposlenom omogućava redovan dolazak na posao i povratak sa posla. 

Informacija Savjeta ministara o realizaciji preporuka revizije po Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu primljena je na znanje. 

Komisija je prihvatila poslaničku incijativu Salka Sokolovića /NB/ za namjensko usmjeravanje pet odsto od ukupno godišnje prikupljenih sredstava po osnovu akciza na duvan i duvanske proizvode, što bi trebalo da bude usmjereno ka entitetskim fondovima solidarnosti, unapređenju zdravstvenih sistema i pomoć teško oboljelim licima. 

Prihvaćen je i Nacrt budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, ali sa glasovima protiv Pandurevićeve i Damira Bećirovića /DF/, koji smatraju da je nerealano i nepotrebno povećanje prihoda od čak 617.000 KM, tim prije jer je realizcaija budžeta za prvih šest mjeseci bila tek u procentu od 42 odsto. 

Predstavnici Kancelarije za reviziju obrazložili su pomenuto povećanje potrebom za preseljenjem ove institucije i obezbjeđenje trajnog smještaja. 

Na znanje su primljeni i šestomjesečni finansijski izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH za šest mjeseci ove godine, Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za prošlu godinu i Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda za 2017. godinu.