Podaci za prošlu godinu

Potrošili dva miliona KM za gorivo i 630.000 KM za razgovore mobitelom

08:26, 18.08.2019.
Dok građani BiH dižu kredite da bi preživjeli, jer prosječna plata pokriva tek pola potrošačke korpe, federalna vlast i službenici samo u prošloj godini potrošili su skoro dva miliona KM za gorivo, više od 2,3 miliona maraka za putovanja i skoro 630.000 KM za razgovore mobilnim telefonima.

Nova zapošljavanja

Ovo je tek dio troškova na koje su ukazali revizori u izvještaju o načinu raspolaganja javnim novcem iz federalne kase u prošloj godini, koji je objavljen prije nekoliko dana.

Interesantno je da je, kad je riječ o upotrebi službenih telefona, limit utvrđen za direktore zavoda, agencija i drugih institucija, kao i za premijera i sekretara Vlade, ali ne i za ministre i savjetnike.

Ipak, i utvrđeni limiti, koji se penju i do 150 maraka, nedostižni su većini običnih građana koji, kako je vidljivo i iz statističkih podataka, sve manje razgovaraju mobilnim telefonom.

Na plate i naknade zaposlenih koji se finansiraju iz federalnog budžeta, lani je potrošeno skoro milion KM više nego 2017. s obzirom na to da su zaposlena 74 nova radnika.

Problem transfera

Kancelarija za reviziju institucija u FBiH skrenula je pažnju i na dugogodišnji problem raspodjele transfera, ovog puta u iznosu od skoro 262,7 miliona KM s obzirom na to da veliki broj ministarstava nije u potpunosti primjenjivao kriterijume, a dio njih nije kontrolisao trošenje dodijeljenog novca.

Prikazali minus, a bili u plusu

Zanimljivo je da je prikazano da je budžet na kraju prošle godine završio u minusu od 8,3 miliona KM, a zapravo je, prema nalazima revizora, bio u plusu od najmanje 139,3 miliona KM.

Razlog je pogrešno iskazivanje rashoda. Naime, 153 miliona maraka namijenjenih za gradnju brzih puteva i autoputeva, zapravo nisu ni potrošena, a iskazani su kao rashod.

Istovremeno, obaveze od 5,6 miliona KM za porodične penzije koje su ostale iza poginulog borca i osam miliona KM obaveza poljoprivrednicima u knjigama nije vođeno kao rashod.

199,1 milion KM na plate i naknade

6.764 zaposlenih u institucijama

2,9 miliona KM regres

3 miliona KM ugovori o djelu

2 miliona KM naknada članovima komisija

(Avaz)