Tuzlanski kanton

Potpisan kolektivni ugovor o pravima doktora i poslodavaca

15:58, 26.06.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić i potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Admir Suljić potpisali su danas u Tuzli Kolektivni ugovor o pravima poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području ovog kantona.

Ovim se, prema zaključku kantonalne Skupštine, crpi reprezentativnost dodijeljena ovom sindikatu na federalnom nivou, navedeno je na portalu Vlade Tuzlanskog kantona.

S obzirom na pokrenute sudske sporove, potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva reprezentativnost kantonalnog Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije za zaključivanje kolektivnog ugovora na području Tuzlanskog kantona.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović izrazio je zadovoljstvo što je, nakon višemjesečnih pregovaranja, postignut sporazum i potpisan granski kolektivni ugovor i njime regulisana prava.

"Nadam se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da, ukoliko dođe do povećanja prihoda, ponovo razgovaramo sa predstavnicima sindikata o poboljšanju standarda zaposlenih u zdravstvu kantona", rekao je Suljkanović.

Potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Admir Suljić ocijenio je da je ovo istorijski dan za doktore medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, jer su sva pitanja u vezi sa radno-pravnim statusom doktora medicine i stomatologije regulisana ovim kolektivnim ugovorom.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić rekao je da, osim materijalnih prava, Kolektivni ugovor sadrži i neke druge stvari u smislu da poslodavci imaju povećan stepen socijalne osjetljivosti i određene veće obaveze u pogledu zaštite na radu.

On je podsjetio da je Kolektivni ugovor rezultat donesenih zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona, te približavanje stavova kantonalne Vlade i Sindikata.

Članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupili su 4. juna u generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama ovog kantona, tražeći priznavanje reprezentativnosti i potpisivanje Kolektivnog ugovora.