Zbog eskalacije migrantske krize

Poslanici Predstavničkog doma o smjeni Dragana Mektića

07:51, 04.09.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH počeli su sjednicu na kojoj bi trebalo da se izjasne o zahtjevu klubova poslanika SNSD-a i DNS-a za smjenu ministra bezbjednosti Dragana Mektića.

U zahtjevu se navodi da je sasvim jasno da punu odgovornost za eskalaciju migrantske krize snosi, prije svega, Ministarstvo bezbjednosti BiH, posebno Mektić koji je tokom prvih nekoliko mjeseci ove godine, a i ranije, ignorisao, minimizirao, relativizovao, pa čak i ismijavao ozbiljna upozorenja institucija Republike Srpske, kao i nekih drugih institucija na nivou BiH, koje su raspolagale informacijama da bi se BiH u ovoj godini mogla suočiti sa opasnim migrantskim talasom. 

Ističe se i da je svojim lažnim i neprovjerenim informacijama koje je često iznosio u javnost, Mektić snažno doprinio nespremnosti institucija BiH za suočavanje sa velikim talasom migranata. 

Istovremeno, dodaje se u zahtjevu, postoje vrlo ozbiljne informacije da su pojedinci iz institucija BiH, posebno iz Ministarstva bezbjednosti, u saradnji sa međunarodnim humanitarnim organizacijama, bili umiješani u produkovanje migrantske krize u BiH s ciljem sticanja materijalne koristi korištenjem sredstava EU i donatorskih sredstava namijenjenih za pomoć u smještaju, ishrani i zdravstvenoj zaštiti migranata. 

Iz klubova SNSD-a i DNS-a u Predstavničkom domu podsjećaju i na zaključak Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednosti Parlamentarne skupštine BiH kojim je od oba doma zatraženo da, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru, formiraju istražnu komisiju koja bi izvršila parlamentarnu istragu nad institucijama BiH koje nisu izvršile obaveze u vezi sa migrantskom krizom. 

Zahtjev za smjenu Mektića podnijeli su poslanici Staša Košarac, Lazar Prodanović, Dušanka Majkić, Nikola Špirić, Milica Marković, Miroslav Milovanović, Borislav Bojić, Đorđo Krčmar i Jovan Vukovljak.

Na dnevnom redu sjednice je i zahtjev grupe poslanika da, po hitnom postupku, bude razmatran Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH. 

Poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić, Mirsad Isaković, Momčilo Novaković, Šemsudin Mehmedović, Borislav Bojić, Maja Gasal Vražalica, Damir Bećirović, Senad Šepić i Lazar Prodanović obrazlažu da će usvajanjem predloženih izmjena i dopuna Krivičnog zakona biti obezbijeđeno efikasnije postupanje i procesuiranje djela terorizma u BiH, kao i međunarodna krivično-pravna saradnja sa drugim zemljama. 

Poslanici će se izjasniti i o zahtjevu poslanika Maje Gasal-Vražalice da, po hitnom postupku, bude razmatran Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima koji se odnosi na oblast snabdijevanja i distribucije vakcina. 

Pred poslanicima će se u prvom čitanju naći Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH. 

Predlagači zakona - poslanici Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica smatraju da je neophodno mijenjati zakon o sukobu interesa kako bi bila obezbijeđena efikasna i nezavisna primjena instituta sukoba interesa i izvještaje o imovinskom i finansijskom stanju nosilaca javnih funkcija. 

Na dnevnom redu sjednice u prvom čitanju je i Prijedlog izmjena i dopuna jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. 

Pred poslanicima će se naći godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2017. godinu, konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu i informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2017. godine.