Budžetska davanja

Organizacijama proisteklim iz rata 83 miliona KM za šest godina

19:20, 15.07.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Organizacije od javnog interesa proistekle iz proteklog rata u BiH iz budžeta su, za šest godina, dobile više od 83 miliona maraka. U udruženja iz Federacije BiH slilo se skoro duplo više para, 53 miliona i 300 hiljada maraka.

Organizacije koje se bave pitanjima boračke populacije finansiraju se iz budžeta resornih ministarstava, kao i kantonalnih, opštinskih i gradskih budžeta. Dvanaest organizacija od javnog interesa iz Srpske, preko Ministarstva za boračko-invalidsku zaštitu, dobijaju oko milion maraka godišnje. 750 hiljada troši se na njihovo funkcionisanje, a 250 hiljada maraka na razne projekte. 

Ministar, Milenko Savanović poručuje da su sva izdvajanja za zbrinjavanje boraca transparentna i da organizacije za svoj rad imaju dovoljno. Podsjeća i na nova davanja za borce.

"Imamo dobru saradnju sa organizacijama koje vode tu populaciju. Ta saradnja je na jednom visokom nivou. I tražimo načina, svjedoci ste da smo i skoro uobzirili 600 ljudi koji nisu 15 godina imali plaćenog osiguranja, a povećali smo onda, stavili duplo učešće u ratu i plus broj godina plaćenog osiguranja. Uveli smo i naknadu od 187,5 KM, znači najnižu penziju u RS", kaže Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS. 

Thumbnail

Iz Boračke organizacije Srpske poručuju da izdvajanja za funkcionisanje svih udruženja nisu mala, ali da postoji jedan problem. Kažu da je iznos godinama ostao isti, a da broj organizacija stalno raste. Što se njih tiče, do statusa “od javnog interesa” dolazi se pretjerano lako.

"To znači što god više organizacija, manji je dio kolača. U početku je to bilo značajno što se tiče BORS-a, mogla je da plasira određena sredstva za njene projekte prema borcima, da organizuje razne susrete, obilježavanja događaja na mnogo bolji način nego sada", kaže Duško Miletić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Iako, bar na papiru, borci iz Federacije BiH dobijaju znatno više novca, proteklih mjeseci negodovali su zbog svog položaja. Problem je, kako se čini, sličan kao u Srpskoj. Mnogo priznatih organizacija, kojih u Federaciji ima znatno više nego u Srpskoj, a ista suma novca. Pri tom, glavni razlog blokada koje su demobilisani borci iz Federacije organizovali prethodnih mjeseci bio je pravo na borački dodatak, koji je u Srpskoj uveden prije šest godina.