Gleda se kvalitet

Ocjenjivaće se i kvalitet rada sudija i tužilaca u BiH

19:10, 20.01.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Kvalitet optužnica, naredbi o obustavi istraga i neoborenih presuda, od ove godine osnovni su kriterijumi za vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH. 

Umjesto ispunjavanja broja predmeta, prednost u ocjenjivanju rada konačno će imati kvalitet – poručuju iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH koji je usvojio nove kriterijume. Rad tužilaca nastaviće da se boduje po ostvarenoj normi i rješavanju starih predmeta, ali će po pojedinačnim elementima ocjenjivanja morati da ispune više od 55 bodova. Najviše pažnje moraće da posvete  optužnicama. 

"Kvalitet optužnica tužilaca koji rade na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:
a) preko 60% oslobađajućih presuda – 0 bodova;
b) od 60 do 51% oslobađajućih presuda – 5 bodova;
c) od 50 do 41%  oslobađajućih presuda – 10 bodova;
d) od 40 do 26%  oslobađajućih presuda – 20 bodova;
e) do 25% oslobađajućih presuda – 30 bodova"

Rad tužilaca ocjenjivaće glavni tužilac u Tužilaštvu dok će rezultate glavnog državnog tužioca pratiti Visoki sudski i tužilački savjet BiH. Rad sudija, takođe, će se smatrati boljim ukoliko viši sudovi ne budu preinačili ili ukidali njihove odluke. Iako će i sudije i tužioci i dalje morati da ispunjavaju normu, pravnici smatraju da je bilo krajnje vrijeme da se posveti pažnja i kvalitetu njihovog rada. 

"Smatram da je to veoma kvalitetna odluka i da je dobro što se išlo u donošenje takvog jednog pravilnika jer ćemo dobiti i sudije i tužioce čiji će se kvalitet, odnosno rad, vrednovati i nećemo imati samo više kvantitet bitan. Takođe, ono što je bitno jeste da će sudije i tužioci koji budu dobro radili moći da napreduju u svojim karijerama, a oni koji ne budu radili dobro - da idu na niža mejsta ili na kraju krajeva, da budu razriješeni", kaže Milan Petković, pravnik.

Međutim, nisu svi zadovoljni novim kriterijima. U Sudu BiH, kao i u Udruženju sudija Federacije, smatraju da je njihovo usvajanje preuranjeno, odnosno da bi trebalo sačekati izmjene zakonskih propisa na nivou zajedničkih institucija prije nego što se novi kriterijumi počnu primjenjivati. Iako je Visoki sudski i tužilački savjet usvojio nove kriterijume, potpredsjednik Savjeta, Ružica Jukić, ranije je izjavila da će princip "kvalitet umjesto kvantiteta" u praksi teško zaživjeti.