Dušanka Majkić

Novi pokušaj Direkcije da prigrabi nadležnosti koje im ne pripadaju

16:46, 12.12.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić upozorava da ne prestaju pokušaji institucija BiH da prigrabe nove nadležnosti koje im po zakonu ne pripadaju, ističući da nijedno tijelo, pa ni Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, ne može po svojim ovlaštenjima biti iznad MUP-a Republike Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jedino ima odgovornost prema Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vladi i predsjedniku Srpske. Tako će biti i ubuduće", izjavila je danas Majkićeva. 

Ona je podsjetila da je za sutra u Sarajevu, na poziv Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, predviđen sastanak na kojem bi, kako je najavljeno, trebalo da bude potpisan sporazum o korišćenju radio veze između policijskih agencija u BiH, što podrazumijeva uvezivanje operativnih centara policija sa Direkcijom. 

"Iako je ova namjera Direkcije sakrivena iza termina `dogovor o tehničkim aspektima`, Republika Srpska i njen MUP prepoznali su stvarne namjere Direkcije i kategorično odbacili ne samo potpisivanje ovakvog sporazuma, nego i samo prisustvo na ovom sastanku", naglašava Majkićeva. 

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH, ističe ona, ne obuhvata nadležnosti koje ova Direkcija želi da navedenim sporazumom prigrabi za sebe. 

Prema njenim riječima, Direkcija nema nadležnost za uvezivanje operativnih centara policijskih agencija u BiH i ni na koji način ne može nalagati odluke i rješenja koja joj po zakonu ne pripadaju. 

"Sasvim je jasno da Direkcija želi da postane glavni policajac, iako nema ni operativnu nadležnost koju imaju policijske agencije na nivou BiH, niti operativne nadležnosti drugih organa unutrašnjih poslova", dodala je Majkićeva. 

Ona podsjeća da je nadležnost Direkcije definisana zakonom i znači komunikaciju, saradnju i koordinaciju između policijskih tijela BiH, odnosno, sa odgovarajućim organima u BiH u vezi sa policijskim poslovima međunarodnog karaktera, kao i zaštitu lica i objekata koji se štite. 

"Direkcija je osnovana kao upravna organizacija za podršku policijskoj strukturi BiH, u sastavu je Ministarstva bezbjednosti i nije formirana kao policijski organ. Iz tog razloga Republika Srpska smatra da Direkcija nikako ne može koordinisati radom MUP-a, niti može raditi na uspostavljanju sistema radio veze, na način kako su to zamislili njeni rukovodioci i stranci kod kojih idu po mišljenje“, poručuje Majkićeva, koja je u prošlom mandatu bila i član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH. 

Ona je uputila poziv Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH da se vrati svojim zakonom utvrđenim nadležnostima, a to su poslovi komunikacije i koordinacije policijskih tijela na nivou BiH, ističući da u BiH ne postoji tijelo koje je po svojim ovlašćenjima iznad MUP-a Republike Srpske. 

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH upućen je dopis, koji je u posjedu Srne, svim direktorima, komesarima i šefovima policija kojim ih poziva da sutra potpišu sporazum o korišćenju radio-veze između policijskih agencija u BiH, a kao tačka u dnevnom redu navodi se i analiza stanja bezbjednosti u BiH. 

Potpisivanje ovog sporazuma podrazumijeva uvezivanje operativnih centara policija sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, za šta ona nema nadležnost.