Sud BiH

Na suđenju Mektiću svjedočio projekt-menadžer

  • 11.03.2021.18:34

Na suđenju bivšem ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Draganu Mektiću i ostalima za zloupotrebu položaja, svjedok Tužilaštva BiH Amir Salihović izjavio je da je uzimao samo deset odsto honorara koji mu je ugovorom bio određen za učešće u projektu prekogranične saradnje, a da je ostatak predavao na blagajnu Instituta za zaštitu od požara INZA, gdje je bio zaposlen.

Salihović je rekao da je na prijedlog direktora Edina Garaplije bio projekt-menadžer od januara do kraja aprila 2015. godine, da je ugovor potpisao sa Ministarstvom bezbjednosti i da je bilo predviđeno da poslove obavlja u prostorijama Ministarstva, ali da je radio u svojoj firmi.

On je rekao da su obavljali određena planiranja i imali sastanke, ali da u tom periodu nije zaključen nijedan projektni zadatak i da nije podnio ni izvještaj o radu.

Svjedok je kazao da mu je ugovorom bila predviđena naknada od 2.060 KM mjesečno i da mu je iz Ministarstva bezbjednosti isplaćen novac za četiri mjeseca.

Salihović je izjavio da mu je direktor Garaplija rekao da deset odsto novca zadrži za sebe, a da ostatak predaje na blagajnu INZA, što je i činio.

On je rekao da je u okviru rada na projektu obavio istraživanje o dobavljačima vatrogasne opreme i da je kao najpovoljniju pronašao firmu Teks-projekt inženjering iz Rijeke, o čemu je obavijestio direktora i ostatak tima.

Salihović naveo da su u firmi gdje je radio bili smješteni Institut za zaštitu od požara i eksplozija INZA, INZA lab, Agencija INZA i Elektroinspekt.

On je potvrdio da je njegov potpis na ugovoru koji mu je predočila odbrana Garaplije, a u kojem se navodi da je sklopljen 21. januara 2015. godine sa INZA labom, čiji je direktor bila Danida Deljković.

Branilac Adna Dobojlić sugerisala je da Salihović nije mogao sjediti istovremeno na dva mjesta – u INZA labu i u Ministarstvu, a svjedok je rekao da nije novac predavao Garapliji i da misli da je dobijao potvrde za sredstva koja je vraćao na blagajnu.

On je istakao da je ugovor potpisao sa tadašnjim zamjenikom ministra bezbjednosti Mladenom Čavarom, prenosi Birn.

Kao svjedok Tužilaštva saslušana je i Majda Kovač, koja je od juna 2015. zaposlena u Federalnoj upravi civilne zaštite kao stručni saradnik za informisanje.

Ona je rekla da je od 2016. učestvovala u drugom dijelu projekta prekogranične saradnje i da se dio poslova odnosio na završetak obuke iz prvog dijela, jer sve opštine nisu bile sprovele obuku za učenike osnovnih škola.

Kovačeva je ispričala da je sa koleginicom iz Federalne uprave civilne zaštite sačinila i pripremila pitanja i bila edukator u Mostaru u aprilu 2016. godine, te da joj je ugovorom bila predviđena naknada od 1.000 evra, od čega su odbijeni porezi.

Na pitanje odbrane Mektića, ona je rekla da je ugovorom bio predviđen honorar za predavača, ali da je ona uradila druge poslove.

Prema njenim riječima, osim priprema za obuku, sa koleginicom je učestvovala u izradi brošura i plakata, te promociji aktivnosti u medijima.

Garaplija i Mektić su optuženi s Igorom Golijaninom i Samirom Agićem za zloupotrebe prilikom realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je finansirala EU u periodu od 2015. do 2017. godine.

Golijanin je optužen kao Mektićev šef kabineta, Agić kao pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu i spasavanje, a Garaplija kao odgovorno lice i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA u Sarajevu.

Nastavak suđenja je 25. marta.