Uputio zahtjev Savjetu ministara

Mirko Šarović pokušava da sačuva svoje ljude u zajedničkim institucijama BiH

19:11, 11.12.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Mirko Šarović traži od Savjeta ministara BiH da što prije imenuje generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH. 

U najmanju ruku je čudno što zahtjev upućuje ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, jer je to pitanje kojim treba da se bavi Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. To je samo još jedan u nizu pokušaja aktuelnog saziva Savjeta ministara BiH, da pred istek mandata u zajedničkim instutucijama zadrži svoje kadrove. 

"Obraćam se sa zahtjevom da na dnevni red 161. sjednice Savjeta ministara BiH koja će se održati 13.12.2018. godine, uvrstite prijedlog za imenovanje generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH", glasio je zahtjev Šarovića.

U dokumentu koji je u posjedu ATV-a, Šarović svoj zahtjev pravda zakonskim rješenjima kojim vršilac dužnosti ne može da bude imenovan na period duži od tri mjeseca. Tvrdi da će se imenevonjem generalnog direktora spriječiti nastanak štetnih posljedica za rad i funkcionisanje institucije. 

"S obzirom da je ministar komunikacija i transporta BiH već dva puta imenovao v.d. generalnog direktora, te da je Komisija za izbor i imenovanje provela proceduru, a polazeći od odredbi Zakona o upravi, smatram neophodnim bez odlaganja okončati predmetnu proceduru na Savjetu ministara BiH kao nadležnom organu i izvršiti imenovanje generalnog direktora i njegova dva zamjenika u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH", rekao je Šarović.

Aktuelni v.d. generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH je PDP-ov Željko Travar, inače pravnik po struci. Travara je još u februaru ove godine imenovao ministar komunikacija i transporta BiH. Prije njegovog imenovanja, Parlament BiH je na prijedlog SDS-a,  prvo na sjednici Predstavničkog doma, a onda i na sjednici Doma naroda usvojio odredbe kojima se generalni direktor BHDCA i njegovi zamjenici ubuduće imenuju u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima.