Majkić: Zakonski prijedlog usmjeren protiv Srba

  • 08.04.2021.13:26

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odbio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, koji su predložili Denis Bećirović i Zlatko Miletić, a koji je razmatran po hitnom postupku.

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je da je ovaj zakonski prijedlog usmjeren protiv Srba i da bi svakom pripadaniku srpskog naroda koji se žali na presudu u vezi sa zbivanjima u prošlom ratu bio osuđen na neuspjeh.

Majkićeva je dodala da najveći ratni zločini počinjeni nad Srbima, među kojima su zločini u Rogatici, Foči, Sijekovcu, Srebrenici i drugi, čekaju na sudski epilog i da se zato Bošnjacima žuri sa izmjenom Krivičnog zakona, jer žele da za sebe prigrle ulogu žrtve.

Ona je negirala tvrdnju prelagača da je riječ o međunarodnoj obavezi BiH, navodeći da ni druge evropske zemlje poput Velike Britanije, Francuske i Slovačke nisu unijele predloženu izmjenu u svoje zakonodavstvo.

"Te zemlje su obrazložile da su nadležne institucije Evrope naložile uvođenje u zakonodavstvo tretiranje genocida i ratnog zločina protiv čovječnosti kao krivičnog djela samo u slučaju da je način negiranja učinjen tako da podstiče nasilje prema određenoj grupi", naglasila je Majkićeva.

Obrazlažući predloženi zakon, Miletić je ocijenio da je on potreban u vrijeme suočavanja sa "fašističkim i neonacističkim izjavama", te da bi omogućio "satisfakciju za žrtve pale u ratu".

Miletić je najavio da će od visokog predstavnika tražiti da donese ovaj zakon, dok je Bećirović bio stava da je riječ o međunarodnoj obavezi BiH, koja je u interesu svih građana i naroda u BiH.

Hrvatski delegat Marina Pendeš istakla je da ovaj zakon neće omogućiti satisfakciju hrvatskim majkama i da su satisfakcija samo presude za počinjene zločine.

Odbijenim izmjenama i dopunama bilo je predviđeno da se u Krivični zakon ugradi pravna i krivična odgovornost lica koja negiraju ili neprihvataju presude međunarodnih i domaćih sudova nadležnih za krivična djela ratnog zločina ili zločina protiv čovječnosti.