Lukač pisao Satleru: Cikotićevo pismo apsurdno

19:07, 04.09.2020.
Izvor: ATV
To što je ministar Cikotić u spornom pismu ambasadoru Satleru iznio neistine o tome kako instrukcija o pitanjima od značaja za sporovođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji sa Evropolom, iz maja ove godine, nije u skladu za zakonima BiH ni standatidima EU, je apsurd. 

Ta instrukija je u poptunosti u skladu sa Sporazumom i važećim zakonodavstvom, i jedini je konkretan korak BiH na putu ka ispunjavanju obaveza preuzetih Sporazumom. Tako se šefu Delgeacije EU, obratio ministar unutrašnjih poslava Republike Srpske Dragan Lukač, nakon što je ATV juče ekskluzivno objavila da je ministar bezbjednosti Selmo Cikotić, u svom skandaloznom pismu naveo  kako Zajednička kontakt tačka za saradnju sa evropskom policijom treba da ostane u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i tako pokušao da obmane Johana Satlera, ali i Evropol.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće prihvatiti nove aranžmane za formiranje Zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Evropolom, jer je jedino prihvatljivo rješenje striktna i dosljedna primjena Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji sa Evropolom, čija je procedura zaključivanja, kao i sam sadržaj u potpunosti u skladu sa važećim zakonodavstvom u BiH", kaže Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cikotić bi da zadrži Zajedničku kontakt tačku u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, umjesto u Ministarstvu bezbjednosti, što, kaže i njegov zamjenik Nedeljko Jović nije u skladu sa ranije potpisanim Sporazumom. 

"Ako već neko priča o zakonitosti, treba napomenuti da je od momenta potpisivanja Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji koji jasno definiše način i razmjenu podataka, prestala svaka zakonska mogućnost da se ta razmjena vrši preko Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Donošenje instrukcije o pitanjima od važnosti za provođenje Sporazuma je samo nastavak ispunjavanja obaveza iz ovog međuanrodnog sporazuma, koji je ratifikovan od strane Parlamenta BiH i Parlamenta EU", kaže Nedeljko Jović, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

U režiji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, pokušava se prenijeti još jedna nadležnost MUP-a Srpske. Već mjesec dana traju pokušaji direktora Mirsada Vilića i direkcije na čijem je čelu da se formira operativni štab koji bi sprovodio mjere iz nadležnosti policijskih poslova u vezi sa izbornim procesom, čime bi sebi obezbijedili nepostojeću nadležnost, ali kao i u ranijim izbornim ciklusima, iz MUP-a Srpske dobijaju kategoričan odgovor. 

Naime, na sastanku održanom 12. avgusta, Muharem Hubanić iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je upoznao predstavnike MUP-a Srpske sa tim da je Direkcija u procesu formiranja operativnog štaba i da postoji potreba da se dogovori procedura razmjene i centralizacije informacija. Iz MUP-a Srpske poručuju da od toga neće biti ništa. Uprkos jasnim stavovima Iz Republike Srpske iz Direkcije za ATV odgovaraju da će operativni štab ipak biti formiran. To znači samo jedno, da će biti nelegalan.