Nikola Špirić

Još jedan pokušaj da se napravi MUP BiH

11:15, 12.12.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Nikola Špirić upozorio je da bi potpisivanje sporazuma o korištenju radio-veze između policijskih agencija u BiH, koji podrazumijeva uvezivanje operativnih cenatara policija sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, predstavljalo još jedan pokušaj da se napravi ministarstvo unutrašnjih poslova BiH, što se ne može i ne smije dozvoliti.

"Svaki pokušaj da se od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH pravi takozvani MUP BiH, na šta mi ovo liči, je izvanzakonski, neprihvatljivo i neustavno", izjavio je Špirić Srni. 

On je naglasio da svaki potez Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji ide ka prenošenju nadležnosti sa entiteta na nivo BiH zapravo predstavlja embrion MUP-a BiH. 

Institucije na nivou BiH ponovo pokušavaju da otmu nadležnosti entitetima i pribave sebi ingerencije koje im po zakonu ne pripadaju, što dokazuje i dokument koji je u posjedu Srne. 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne preza ni od čega, pa ni od toga da prekorači svoja ovlaštenja, da bi od sebe napravila policijski organ i pribavila operativne nadležnosti. 

Na osnovu dokumenta, koji je u posjedu Srne, iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH upućen je dopis svim direktorima, komesarima i šefovima policija kojim ih poziva da sutra potpišu sporazum o korištenju radio-veze između policijskih agencija u BiH, a kao tačka u dnevnom redu navodi se i analiza stanja bezbjednosti u BiH. 

Potpisivanje ovog sporazuma podrazumijeva uvezivanje operativnih cenatara policija sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, za šta ona nema nadležnost.