Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje

Јedinstven stav javnih servisa u BiH: Upućeni zaključci RAK-u FOTO

  • 19.03.2019.18:44

Odlukom Regulatorne agencije za komunikacije o raspisivanju javnog poziva za operatera Multipleksa C, javni emiteri u BiH stavljeni su u diskriminatorski položaj, zaključak je Odbora sistema javnih radio-televizijskih servisa u BiH.

Odbor smatra da je proces prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje od vitalnog interesa za javne servise u BiH i poziva Savjet RAK-a da Pravilo 90/2018 o raspisivanju javnog poziva za dodjelu korištenja RF spektra za pružanje usluga elektronskom komunikacionom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radio-difuziji u BiH (Multipleks C), stavi van snage.

Odbor sistema javnih radio-televizijskih servisa u BiH poziva nadležne institucije da se proces prelaska sa analognog na digitalo zemaljsko emitovanje nastavi uz direktno učešće javnih servisa u BiH, kako je predviđeno odlukama nadležnih institucija u BiH.

"RAK nije mogao da raspolaže sa radio frekventnim spektrom, tj. regulacijom tog spektra. Ova odluka je suprotna i Zakonu o komunikacijama, iako u BiH treba da postoji Zakon o digitalnoj radio-difuziji koji bi ovo regulisao kao u zemljama okruženja. Ova odluka je suprotna i sektorskoj politici", rekao je Slobodan Bošković, Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske.

Podsjećamo, Vlada Srpske zatražila je da Odluka RAK-a bude stavljena van snage, jer nije u skladu sa zakonom.

Na nezakonitost ove odluke još ranije upozoravali su Ekspertski tim javnih RTV servisa u BiH, ali i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.