Ima se, može se

Državnim službenicima povećan topli obrok sa šest na osam KM  

17:44, 15.04.2019.
Izvor: klix.ba
Thumbnail
Uprkos stalnim kritikama zbog rastrošnosti državnog birokratskog aparata, Savjet ministara BiH je pred sami kraj mandata odlučilo povećati topli obrok državnim službenicima zaposlenim u institucijama BiH.

"Zaposlenom pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od osam KM za svaki dan proveden na radu", piše u Odluci o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, a koja je objavljena u posljednjem broju Službenog glasnika BiH.

Na ovaj način Savjet ministara BiH povećao je topli obrok zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za dvije KM dnevno, s obzirom na to da je visina novčane naknade za ishranu tokom rada do sada iznosila šest KM.

Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada Savjeta ministara BiH usvojio je na 165. sjednici, održanoj 30. januara 2019. godine.