Nemaju dokaz u vidu analize tržišta

Direktor RAK-a se miješa u posao Konkurencijskog savjeta BiH

09:32, 19.03.2019.
Thumbnail
Po saznanjima koja Euro Blic ima u RAK, "Telrad" iz Bijeljine i "BlicNet" i Banjaluke su u vlasništvu "M:tela" dok je na jednoj od sjednica Konkurencijskog savjeta odbijen zahtjev "M:tela" da kupi i "Elta kabel" Banjaluka.

To je na konferenciji za novinare u Sarajevu 10. marta izjavio generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač, u društvu predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića. Nakon novinarskih pitanja, priča je bila na fonu spekulacija pojedinih medija ako Telekom Srbija preko "Mtela" kupuje manje operatore u BiH, stvara monopol i osim finansijskog, navodno širi i politički uticaj Srbije.

"Ono što nije dobro je izuzetni monopol bilo kojeg telekomoperatera u BiH i onog trenutka kada se analizom tržišta ispostavi da je neko operator sa značajnom tržišnom snagom ili dominantni operator na djelu ili cijeloj teritoriji BiH, prema njemu se primjenjuju odgovarajuće regulatorne mjere. Jedan od zadataka RAK je da obezbjedi mnogo više učesnika na tržištu nego što ih je u ovom trenutku. Nadam se da neće doći do takve situacije, a to je da jedan od operatora vlada dijelom teritorije suvereno bez mogućnosti da krajnji korisnici mogu da biraju od koga će kupovati usluge", rekao je Kovač.

U RAK nisu željeli da kažu na osnovu kojih saznanja je Kovač saopštio da je Konkurencijski savjet odbio ponudu "Mtela" za preuzimanje "Elta kabela". Kažu da je ta informacija iznesena na osnovu saznanja Agencije, a ne zvanične odluke Konkurencijskog savjeta BiH.

Međutim, ostaju pitanja - da li je RAK proveo analizu tržišta, da li je ona pokazala dominaciju nekog operatora na teritoriji BiH, da li su takvom operatoru nametnuli regulatorne mjere o kojima priča Kovač. Euroblic je dobio odgovor iz koga se vidi da je RAK 2017. počeo da radi takvu analizu tržišta, ali da su naprasno odustali, navodno zbog promjene pravila u EU.

"Tek nakon provođenja novih analiza, uključujući i analizu maloprodajnog tržišta distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, RAK će imati podatke o eventualnim operatorima sa značajnom tržišnom snagom. Trenutno, kada je u pitanju tržište distribucije audiovizuelnim medijskih usluga i medijskih usluga radija, regulatorne obaveze nisu nametnute niti jednom operatoru koji ove usluge pruža u BiH. Aktivnosti na provođenju analiza svih tržišta su u pripremi i planirano je da budu provedene u toku 2019. godine", kažu za Euroblic u RAK-u.

Na pitanje da li je tačno da kompanija Mtel ima monopol nad komunikacijskim tržištem i da li postoji bojazan da će Mtel preuzimanjem manjih kablovskih operatora u Republici Srpskoj steći monopol na tržištu, u Konkurencijskom savjetu BiH vraćaju lopticu u dvorište RAK-a. Kažu da se ta agencija bavi analizom tržišta komunikacija i da oni posjeduju te podatke.

Konkurencijski savjet ističe da odluke donosi isključivo po Zakonu o konkurenciji BiH i da se svaka od njih može pročitati na njihvom sajtu.

"Što se tiče spekulacije trećih lica u vezi sa eventualnom kupovinom privrednog subjekta Elta kabela od strane privrednog subjekta Mtela, Konkurencijski savjet ih ne može komentarisati. U slučaju podnošenja zahtjeva za navedenu akviziciju, bez provedenog postupka Konkurencijski savjet ne može prejudicirati krajnji ishod postupka jer bi to ugrozilo proceduru analize relevantnih činjenica i dokaza, kao i samo donošenje odluke", kažu za Euroblic u tom savjetu.

U Mtelu priznaju da su Konkurencijskom savjetu BiH uputili pismo namjere u vezi sa preuzimanjem jednog kablovskog operatora sa sjedištem u BiH, da postupak nije okončan, a da su pregovori sa navedenim kablovskim operatorom u toku.

"Nije nam jasno zašto je direktor RAK-a na pres konferenciji iznio neistinite tvrdnje i upustio se u komentarisanje pravnog procesa koji nije završen i za koji uopšte nije nadležan. Ovo se može tumačiti kao namjera da se kompaniji Mtel nanese šteta i naruši ugled u situaciji kada legitimno i potpuno transparentno provodi svoju poslovnu strategiju u skladu sa zakonskim procedurama. Ko zabranjuje drugima da učine isto? Pozivamo direktora RAK-a neka objavi rezultat provedene analize o maloprodajnom tržištu audiovizuelnih medijskih usluga i sadržaja, jer će ta analiza pokazati sve, pa i podatke o dominantnosti", kažu za Euroblic u ovoj kompaniji.

(Euro Blic)