Stekli se uslovi za konstituisanje doma

CIK potvrdila rezultate izbora za Dom naroda FBiH

11:08, 14.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Centralna izborna komisija /CIK/ BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu potvrdila je rezultate posrednih izbora i dodjelu mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ nakon opštih izbora sprovedenih u oktobru prošle godine, čime su se stekli uslovi za konstituisanje ovog doma.

Iz reda bošnjačkog naroda potvrđeni su mandati za 17 delegata - Hadisa Jusića, Hajrudina Halilovića, Senada Ahmetovića, Fahrudina Skopljaka, Senada Alića, DŽevada Hadžića, Isaka Rama, Jasmina Duvnjaka, Jasminka Kapića, Nijaza Musića, Elvedina Mušanovića, Alisu Hajdarović, Zvonka Marića, Aljošu Čamparu, Samira Suljevića, Jasenka Tufekčića i Senada Čelju. 

Iz reda hrvatskog naroda potvrđeno je takođe 17 mandata, i to za - Anela Šahinovića, Iliju Ilića, Borisa Krešića, Ivu Tadića, Edima Fejzića, Marka Sarafa, Zdenku DŽambas, Iliju Nakića, Tomislava Martinovića, Damira DŽebu, Iva Raguža, Mariju Iličić, Zdravka Bešlića, Tomislava Mandića, Damira Marjanovića, Ivana Ivića i Stipana Šarca. 

Od 17 mandata koji u Domu naroda Parlamenta FBiH pripadaju srpskom narodu, potvrđeno je 14 mandata – Slađanu Iliću, Žarku Vujoviću, Mladenu Simiću, Daliborki Milović, LJubinki AtaNsijević, Vesni Saradžić, Zori Dujmović, Smiljani Viteškić, Igoru Stojanoviću, Dušku Radunu, Goranu Broćeti, Dragani Damjanović, Velemiru Tanoviću i Dragu Puzigaći. 

Nakon sprovođenja procedure propisane Uputstvom o postupku provođenju posrednih izbora za tijela vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, CIK će dopunskom odlukom potvrditi tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda srpskog naroda. 

Iz reda ostalih potvrđeni su mandati za pet delegata - Rasima Kantarevića, Mirelu Trepanić, Sandru Imširović, Segmedinu Srna Bajramović i Vibora Handžića. 

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda stalih biće potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnažnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda ostalih od 11. februara 2019. godine. 

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opšti izbori 2018. godine objavljena je danas u "Službenom glasniku BiH", od kada izabranim delegatima počinje teći mandat. 

Odluka sa pratećom dokumentacijom dostavljena je u Dom naroda Paralamenta FBiH, čime su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda Parlamenta Federacije, saopšteno je iz CIK-a.