Granična policija BiH

"Bilo je pritisaka da se potpiše sporazum Ministarstva bezbjednosti BiH i Granične policije"

14:49, 04.10.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
U Graničnoj polliciji BiH potvrđeno je za ATV da je bilo pritisaka da se izvrši potpisivanje sporazuma između Ministarstva bezbjednosti BiH i Granične policije kojim bi se omogućilo da na istočnu granicu sa Srbijom i Crnom Gorom mogu doći i pripadnici policije iz Federacije BiH. 

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić dostavio je primjedbe na taj sporazum koji mu je proslijeđen iz Ministarstva bezbjednosti BiH i konstatovao da za takvo nešto ne postoje pretpostavke.

Galić je rekao da to što se predlaže nije u skladu sa Zakonom o Graničnoj policiji BiH.

"Samo Granična policija BiH može zahtjevati podršku odgovarajućih nadležnih institucija, policijskih organa i agencija za provođenje zakona u BiH, i samo u slučaju da je ozbiljna opasnost po opštu sigurnost ili javni red, utvrđena od strane nadležnog organa, na način da direktor Granične policije BiH predloži donošenje Odluke o traženju podrške, a tek onda  Ministarstvo bezbjednosti u dogovoru sa nadležnim agencijama za provođenje zakona u BiH, entiteta i Brčko Distrikta",  rekao je Galić.