Sarajevo

BiH nema informaciju da je Hrvatska odustala od odlagališta na Trgovskoj gori

19:11, 11.02.2020.
Izvor: ATV
Thumbnail
BiH nema informaciju da je Hrvatska odustala od odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Takve inforamacije nemaju ni u Evropskoj uniji u kojoj takođe znaju o namjerama Hrvata da na samoj granici sa BiH odlažu radioaktivni otpad.

Sve institucije biće uključene u onemogućavanje izgradnje odlagališta na Uni, a uskoro će biti formiran i ekspertsko-pravni tima, zaključeno je na današnjem sastanku. O problemu Trgovske gore ministar Štaša Košaraca razgovarao je i sa evropskim zvaničnicima tokom boravka u Briselu, gdje je istako da je bitana međugranična saradnja, ali i uzajamno poštovanje. 

"Primarno kretanje ka dobro bileteralnoj saradnji sa Hrvatskom i dobrosusjednskim odnosima. Šta bi bilo kada bi smo mi rekli da hoćemo iznad Dubrovnika da napravimo neke vrste otpada, naravno da i mi to možemo, ali je li to razvoj dobrosusjednskih odnosa, ja mislim da je to loše iz tog razloga mislim da trebamo sjesti i dogovoriti i da se onemogući izgrađna odlagališta na Trgovskoj gori", istakao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

U cijeli proces zaštite građana aktivno će se uključiti i Savjet ministara, što do sada nije bio slučaj, priznaju rezorni ministri Srpske i Federacije. Udruženim snagama, kažu može se više uraditi u zaštiti više od 230 hiljada ljudi.

"U potpunosti stojim uz sve ljude koji žive u slivu rijeke Une, to je 13 opština koji su direktno ili indirektno ugroženi. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom, pčelarstvom, uzgojom zdrave hrane, pa ko bi njihov proizvod mogao da kupi i gdje bi mogli da plasiraju svoj proizvod ukoliko se nalazi u neposrednoj blizini odlagališta", istakla je Sreberenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Rapublike Srpske.

"Ove godine proglašen je prirodni park Una, što se spojilo sa prirodnim parkom u Federaciji i to bi trebao da bude jedna snaga u prevazilaženju ovog problema", naglasila je Edita Đapo, ministar ekologije i turizma FBiH.

Sastanku su prisustvovali i načelnici opština čija teritorija se nalazi u slivu rijeke Une. Najugroženija opština je Novi Grad gdje znaju da u slučaju da dođe do nepredviđenih okolnosti BiH će biti ugrožena dvije trećine, dok će samo jedna trećina biti ugrožena teritorija Hrvatske. 

"Manje od dvije hiljade metara dvije srednje škole, manje od tri hiljade metara od centra Novog Grada, zgrade opštine, to je za nas zaista neprihvatljivo", rekao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Trgovska gora bila je često i poslaničko pitanje u Bijeloj sali, ali bez odgovora. Danas druga priča, priznaje i SDP-ov Saša Magazinović koji je i sam iznenađen dinamikom sastanka i jedinstvenim stavovima.

"Mi smatramo da su sa pravne strane, svi argumenti na strani BiH, međutim to što mi smatramo nije dovoljno dok se sve ne stavi na papir i dok se ne konkretizuje u BiH i na međunarodnom planu", naglasio je Saša Magazinović, poslanik parlamentarnog grupi "Zeleni klub".

Zanimljivo je da je Trgovska gora dobila i najmanji broj bodova kada su u pitanju tehnički uslovi. Lokacija "Majdan" koja se nalazi 20 kilometara vazdušne linije od granice BiH i Hrvatske ocjenjena je kao najbolja lokacija, ali se o njoj hrvatske vlati još ne izjašnjavaju.