Bez saglasnosti o odluci o posebnim zaštitnim mjerama

16:58, 08.04.2021.
Izvor: Srna
Savjet ministara, sa pet glasova za i tri protiv, nije postigao konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica EU.

O ovoj odluci Savjet ministara će se izjašnjavati u drugom krugu glasanja, saopšteno je iz Savjeta nakon današnje sjednice.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za BiH za 2020. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Sporazumom je definisano da će EU finansirati 64.520.000 evra od ukupno 91.520.000 evra, koliko je procijenjena vrijednost Godišnjeg akcionog programa za BiH za 2020. godinu.

Razlika od 27.000.000 evra odnosi se na sufinansiranje projekata BiH iz oblasti životne sredine, i to posredstvom odobrenih EBRD kredita za projekte rekonstrukcije vodosnabdijevanja šest opština Sarajevskog kantona i rekonstrukcije i proširenja vodosnabdijevanja Banjaluke.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina od stupanja na snagu, a period operativnog sprovođenja je šest godina.

Pojedinačni ugovori i sporazumi kojima će biti sprovođen ovaj sporazum biće zaključeni najkasnije tri godine od datuma zaključivanja ovog sporazuma.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara će prijedlog sporazuma sa osnovama za zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika BiH je predložen direktor Direkcije za evropske integracije BiH.

Iz Savjeta ministara podsjećaju da je ranije potpisan Okvirni sporazum o aranžmanu za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći /IPA dva/, čime su se stekli uslovi za operativnu realizaciju programa potpisivanjem sporazuma o finansiranju.

Savjet ministara usvojio je dokument "Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH", koji predstavlja širi okvir za postizanje Agende 2030 i osnovu za usmjeravanje tekućih i budućih procesa strateškog planiranja svih nivoa vlasti u BiH.

Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH usvojile su i vlade Republike Srpske, FBiH i distrikta Brčko.

U saopštenju se dodaje da se BiH u septembru 2015. godine, zajedno sa 192 države članice UN, obavezala da će sprovesti Agendu 2030 za održivi razvoj, koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet.

Usvajanjem "Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH" potvrđuje se da su svi nivoi vlasti u BiH posvećeni zajedničkom postizanju ciljeva održivog razvoja, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, međunarodnim principima i standardima ljudskih prava, dodaje se u saopštenju.