Zahtijevaju hitnu reakciju

Aktivisti otkrili da se opasni mulj u Mostaru odlaže na nepoznatu lokaciju

21:00, 25.07.2019.
Izvor: klix.ba
Mreža “Naše društvo” otkrila je kako se opasni i otrovni mulj s prečistača otpadnih voda u Mostaru odvozi na nepoznatu lokaciju te traže od nadležnih organa hitnu reakciju.

Aktivisti su objavili fotografije koje po njima dokazuju da gradsko preduzeće suši otpadni mulj te deponuje na nepoznatu lokaciju, piše Klix.

"Prema svemu sudeći neko se odlučio poigrati s metodom ‘solarnog sušenja mulja’. Tražimo odgovor od gradonačelnika Bešlića ko je odlučio da se na ovaj, vrlo primitivan način, tretira mulj. Sasvim je jasno da je cilj bio povećati udio suve tvari u mulju, ali se to ne radi na ovaj način, a posebno ne kada je u pitanju mulj koji sadrži opasne spojeve i to vrlo dobro znaju svi u Gradskoj upravi, a prije svih gradonačelnik Bešlić",  navode iz “Našeg društva.

Dodaju kako je u potpunosti zanemarena činjenicu da taj mulj u sebi sadrži nedozvoljene količine PAH-ova, TPH, HCH i PCB i pitaju se kakve su posljedice kada se iste suše na otvorenom prostoru. Aktivisti traže od nadležnih inspekcija hitni izlazak na teren i utvrđivanje ko je odobrio ovu metodu i ono najvažnije, gdje se odvozi ovaj mulj.

Mreža “Naše društvo” prije dva mjeseca objavila je informacije kako gradska vlast taj propuste na novoizgrađenom prečistaču otpadnih voda. Na sve se nadovezala blokada deponije Uborak na koju je nelegalno deponovano šest tona opasnog mulja.

Uborak je predmet sporenja građana i gradske vlasti, a prije dva dana su aktivisti saopštili kako su spriječili odlaganje medicinskog otpada na deponiju koja nema tu namjenu. Lider građanske inicijative iz sjevernih mostarskih naselja Nijaz Hodžić tada je kazao kako pomenuta deponija nema potrebna odobrenja i radi nelegalno.  Tvrdnje izrečene u tom tekstu u dopisu našem portalu demantovali su iz Javnog preduzeća Deponija kazavši kako oni imaju obavezu zbrinjavanja komunalnog otpada, uključujući i komunalni otpad koji nastaje u krugu bolničkih centara.

"Komunalna preduzeća su tokom jučerašnjeg dana dovezla određene količine isključivo komunalnog otpada iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i JU Kantonalne bolnice Dr Safet Mujić Mostar. Zapisnici federalne zdravstvene inspekcije potvrđuju da obje medicinske ustanove na pravilan način razvrstavaju bolnički otpad i da onaj otpad koji ne spada u komunalni zbrinjavaju na poseban način. Pri prijemu komunalnog bolničkog otpada na JP Deponija d.o.o. Mostar, isti takođe prolazi kroz reciklažno postrojenje a tek nakon toga se zbrinjava na odlagališnoj plohi. Kada je riječ o zakonitosti rada same deponije, želimo pojasniti da JP Deponija d.o.o. Mostar posjeduje sve zakonom propisane dozvole, uključujući ekološku dozvolu koja je posebno spomenuta u objavljenom tekstu",  napisali su iz JP Deponija.