Krajem oktobra

Advokat Gordane Tadić najavio novu žalbu

  • Izvor: ATV
  • 24.09.2021.20:10

Drugostepena disciplinska komisija VSTS BiH odbila je žalbu i potvrdila prethodnu odluku kojom je Gordana Tadić razrješena dužnosti glavnog tužioca BiH. Zanimljivo je da su baš prije nekoliko dana takav ishod najavili bošnjački nosioci najviših pravosudnih BH funkcija, kao i advokati koji pred istim tim BH sudovima brane kadrove SDA.

"Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljke Tužilaštva BiH, odlučujući po žalbi tužene, donijela je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23.7.2021. godine" saopšteno je iz VSTS BiH.

Gordani Tadić izrečene su disciplinske mjere premještanja sa mjesta glavne BH tužiteljke, na mjesto samo tužiteljke BH Tužilaštva. Međutim, radi se o nepravosnažnoj odluci, jer Tadićeva ima pravo na žalbu. Advokat Vlado Adamović, za ATV kaže da će u roku od osam dana biti uložena nova žalba, jer kako i dalje tvrdi da težina prekršaja ne odgovara sankciji koja je izrečena.  

“Ovakvu odluku je predsjednik VSTS davno najavio govoreći da će u konačnom vijeću odlučivati o tome. Možda je to i dobro, to sam još juče naglasio u toj Disciplinskoj komisiji većina su tužioci, tužioci po vokaciji ne znaju suditi. Sada imate u sastavu Savjeta i sudije, pa i sudije vrhovnog suda koji će to pažljivijhe razmotriti", rekao je Vlado Adamović, advokat.

Gordana Tadić i dalje odavlja posao glavnog BH tužioca, jer odluka još nema pravno dejstvo. VSTS će na jednoj od narednih sjednica raspravljati o novoj žalbi odbrane glavne BH tužiteljke, a to bi trebalo da bude krajem oktobra.