Gradska uprava

Uklonjene divlje deponije na Laušu i u Česmi

11:29, 12.07.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Dvije divlje deponije na području Lauša i Česme uklonjene su ovih dana, u nastojanju da se riješi problem koji na ovim lokacijama, zbog nesavjesnih pojedinaca, traje već godinama.

"Odjeljenje za komunalne poslove je u toku prethodne sedmice očistilo i saniralo dvije divlje deponije na lokaciji Čenića groblja na Laušu, koja je predstavljala višegodišnji problem, i deponije u naselju Česma u Ulici Stefana Nemanje"; kažu u ovom odjeljenju.

Thumbnail

Sa deponija su odvezene velike količina otpada, i to starog namještaja, guma, prozora, otpada sa zelenih površina, građevinskog šuta i drugog otpada koje su nesavjesni sugrađani odlagali na ovim lokacijama.

"Nažalost, na ovim lokacijama se već duže vrijeme nepropisno odlaže otpad zbog čega se pojavljuju divlje deponije", ističu u ovom odjeljenju.

Thumbnail

Istovremeno, nastavljene su i aktivnosti na zamjeni oštećenih kontejnera za odlaganje otpada. Ove sedmice, na putnom pravcu Banjaluka-Prijedor, u naseljima Prijakovci i Mišin han, postavljeni su novi umjesto dotrajalih kontejnera.

S ciljem poboljšanja javne higijene, ovih dana će biti raspisana i javna nabavka za postavljanje tri nova podzemna reciklažna kontejnera u užem centru grada, te nabavka većeg broja standardnih kontejnera.