Šolaja: Cilj novog poslovnika unapređenje rada parlamenta

  • 30.06.2020.14:56

Cilj novog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske jeste da se unaprijedi rad i poveća efikasnost rada parlamenta, te otklone uočeni nedostaci u važećem Poslovniku, uz kontinuirano čuvanje digniteta ove najviše zakonodavne institucije Srpske, rekla je predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske Dušica Šolaja.

Obrazlažući u parlamentu Prijedlog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, Šolaja je rekla da sve predložene izmjene tog dokumenta idu u pomenutom smjeru.

Ona je istakla da su novine u poslovniku mogućnost da se sjednica Skupštine u vanrednim okolnostima može održati onlajn uz korištenje odgovarajućih informatičkih sistema.

"Novina je i da će se pri izboru članova radnih tijela Skupštine voditi računa o rodnoj ravnopravnosti, kao i da prijedlog za razrješenje predsjednika Skupštine može podnijeti svaki poslanik", rekla je Šolaja.

Ona je navela da se sjednice skupštinskog Kolegijuma održavaju prije sazivanja, a po potrebi prije sjednice i u toku njenog održavanja.

"Predviđeno je i da se sjednice Kolegijuma mogu, izuzetno, održavati i telefonskim putem. Takođe, predviđeno je da redovna pauza traje od 15.00 do 16.30 časova, umjesto dosadašnjeg termina od 15.00 do 17.00 časova", rekla je Šolaja.

Novim poslovnikom je predviđeno da kvorum postoji ako je prisutna većina od ukupnog broja poslanika, i to na početku sjednice, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda sjednice, te u danu za glasanje.

"Pretres tačaka iz utvrđenog dnevnog reda vodiće se bez obzira na broj prisutnih poslanika u skupštinskoj sali", rekla je Šolaja, obrazlažući Prijedlog novog poslovnika.

Ona je rekla da će poslanici i dalje imati vrijeme za diskusiju od 10 minuta, a da se vrijeme diskusije skraćuje za šefove poslaničkih klubova sa 20 na 15 minuta.

"Novina je i da Kolegijum može predložiti Skupštini da na tački dnevnog reda posebne sjednice govori samo određen broj predstavnika kluba poslanika, poslaničke grupe i Vlade, a o čemu se parlament izjašnjava bez pretresa", rekla je Šolaja.

Ona je rekla da će trajanje izlaganja pri pozivanju na povredu poslovnika iznositi jedan minut, a dolazi do proširenja nadležnosti predsjednika parlamenta u slučaju zloupotrebe povrede poslovnika.

"Novim poslovnikom predviđeno je pravo na jednu repliku ili netačan navod u trajanju dva minuta, umjesto dosadašnje tri. Replika na repliku je dozvoljena samo ako su u njoj izneseni uvredljivi izrazi", pojasnila je Šolaja.

Ona je rekla da zbog povrede reda na sjednici predviđene nove mjere - oduzimanje riječi do kraja pretresa po tački dnevnog reda i udaljenje sa dijela sjednice.

"Novim poslovnikom reguliše se kada se izriče mjera oduzimanja riječi poslaniku i drugom učesniku u raspravi", rekla je, između ostalog, Šolaja i dodala da je novim poslovnikom regulisano i izricanje novčanih kazni.

Dio rješenja u novom poslovniku je, kaže Šolaja, preuzet iz prakse parlamenata u okruženju.

Šolaja je rekla da su svi poslanički klubovi u nekoliko navrata dobili radni materijal novog poslovnika uz mogućnost da dostave sugestije i prijedloge, od kojih je dio prihvaćen i ugrađen materijal poslovnika, a dio nije.

"Svjesna sam da nemamo isti pogled na poslovnik i njegova pojedina rješenja, ali vjerujem i nadam se da ćemo postići saglasnost oko što većeg dijela članova predloženog poslovnika. Očuvati dignitet Skupštine i učiniti je efikasnijom jesu stvari koje od nas očekuju građani i svi koji su nas birali", rekla je Šolaja.

Ona je pozvala klubove poslanika i poslanike da ulože amandmane da bi se došlo do što bolje verzije poslovnika.

Između ostalog, novi poslovnik u potpunosti uređuje unutrašnju organizaciju i način rada Narodne skupštine, prava i dužnosti narodnih poslanika, odnose saradnje sa najvišim organima Republike Srpske i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje zadataka Narodne skupštine, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta koji se razmatra u Skupštini.