Banjaluka

Preporučen prekid javnih okupljanja, obavezna dezinfekcija

10:49, 21.10.2020.
Izvor: ATV
Danas je zasijedao gradski Štab za vanredne situacije Banjaluka, a predložene mjere i preporuke saopštio je gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Mjere i preporuke

Pozivamo građane da smanje broj kontakata, naročito sa nepoznatim osobama i u većim grupama, jer je način prenosa svima već poznat. Direktnim kontaktom, okupljanjem većeg broja ljudi.

Obavezno je korišćenje maski u svim zatvorenim prostorijama, nalažemo da svaki službenik, prevoznik, davalac usluge, dužan je odbiti uslužiti lice koje ne nosi masku, upozoriti ga, a uslučaju daljeg ne pridržavanja kontrolni organi su dužni su izreći kaznu.

Republička mjera je naložila nosenje maske i na otvorenom, tako da se nismo bavili daljim detaljisanjem.

Kada je riječ o boravku u zatvorenom prostoru nalažemo:

Sve javne ustanove, trgovine, preduzeća koja rade sa građanima, ograniče broj lica koja ulaze i borave u javnom prostoru u skladu sa preporukama Instituta. Da se omogući u zatvorenim prostorima održavanje distance.

Starija lica: Nalažemo strogu kontrolu bilo kakvih posjeta domovima za stare ili bilo kakvog izlaska iz istih. Nismo se odlučili za zabranu posjeta zbog psihičke podrške ovim licima. Socijalni momenat je bitan u ovom trenutku.

Ugostiteljski objekti: Od juče je obustavljeno izvođenje uživo muzike, kontrolni organi će pratiti situaciju. Onaj ugostiteljski objekat kod kojih se utvrdi jedan prekršaj, biće pod kontrolom inspekcije svaki dan.

U samim školama i predškolskim ustanovama nismo ustanovili prenošenje virusa. Smatramo važnim da djeca nastave obrazovanje u školama i predškolskim ustanovama.

Dezinfekcija: Nalaže se organizovana dezinfekcija svih javnih, zatvorenih i korištenih prostorica, pri čemo će gradska vlast organizovati i finansirati masovnu dezinfekciju u javnim ustanovama, gradskoj upravi, predškolskim ustanovama, Domovima za stare, dnevnim centrima, javnim saobraćajnicama i u zajednicama etažnih vlasnika. Grad organizuje i grad će finansirati masovnu dezinfekciju. Svima ostalima kada je riječ o frizerima, trgovinama, teretanama itd. nažale se da do ponedjeljka najkasnije izvrše masovnu, opsežnu dezinfekciju, naročito onih koje koriste građani.

Rad od kuće: Podsticati rad od kuće naročito za one koji to mogu. 

Procijenili smo da nema potrebe promjene režima rada ustanova kulture i sporta. 

Javna okupljanja: Preporučujemo obustavu svih javnih organizovanih okupljanja. Nismo se odlučili za zabranu, ali Banjaluka je zrela za to. Zbog zdrava građana, neodgovorno je održavanje većih organizovanih skupova. Nismo se odlučili za zabranu jer bi ona bila politički tumačena. Optužili bi nas da utičemo na političku kampanju. Politički subjekti treba da budu svjesni da su ljudski životi važniji od glasova u ovoj kampanji.

Javni prevoz: Sve dok imamo redovno odvijanje nastave u školama i odvijanje rada preduzeća i ustanova, nećemo promijeniti postojeći režim rada javnog prevoza. Obavezuju se kontrolni organi da izvrše pregled na svim linijama, a i građani ako treba da prijave, da li je na pojedinim linijama preopterećeno neko od vozila kako bi se preduzemale određene mjere.

Rad Doma zdravlja: Aktivna je posebna Kovid ambulanta koju smo pripremili. Za sve kovid pacijente biće pružana usluga u Docu. Još ranije je otvorena zasebna ambulanta za školski uzrast.

Zadužili smo kompletno odjeljenje za inspekcijske poslove, da svi inspektori i ovlaštena lica imaju ovlaštenja za pripremu i izdavanje rješenja za sve osobe za koje im dostave podatke iz Doma zdravlja.

Pokrenuli smo stranicu - Covid 19 BiH - u kojoj vas informišemo o najaktuelnijim podacima o virusu kao i propisima Štaba za vanredne situacije.

Da bi zapratili ovu stranicu potrebno je da pritisnete: