Odjeljenje za saobraćaj i puteve

Počela sanacija gradskih ulica

16:22, 15.02.2019.
Thumbnail
U okviru redovnog održavanja gradskih saobraćajnica, ovih dana je počela sanacija gradskih ulica, potvrđeno je u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

"Konstatovali smo gdje su najveća oštećenja koja ugrožavaju bezbjedno odvijanje saobraćaja i krenuli u privremenu sanaciju oštećenih saobraćajnica tzv. hladnom asfaltnom masom", istakao je načelnik Odjeljenja Slaviša Sandić.

On pojašnjava, da u ovom periodu godine ne rade asfaltne baze, zbog čega se koristi ova masa kao privremeno rješenje.

"Sa martom i očekivanim porastom vanjske temperature, počinju sa radom i asfaltne baze, pa ćemo tada biti u prilici da punim kapacitetom krenemo u sanaciju putne mreže na području cijelog grada. Za sada, dok su temperature još relativno niske, saniraćemo samo veća oštećenja, koja ometaju normalno funkcionisanje saobraćaja", naglasio je on.

Prema informacijama iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, ovih dana je već sanirano više oštećenja u nekoliko ulica u centru grada, među kojima su i Ivana Frane Jukića, Milana Rakića, Gavre Vučkovića, Kralja Alfonsa XIII, Patre i druge.