Situacija bolja nego prethodna dva dana

Opasnosti od poplava u Banjaluci više nema, kreće se sa sanacijom štete

  • 15. May 2019.16:57

Opasnosti od poplava u Banjaluci više nema. Situacija na terenu je znatno bolje nego prethodna dva dana.

Vrbas opada, povlači se u korito. Sada je na red došla procjena štete. Jutros su imenovane tri komisije za procjenu štete, kaže gradonačelnik Banjaluke.    

Igor Radojičić kaže da su na terenu službe koje rade na otklanjanju problema na komunalnim i infrastrukturnim objektima. Najveći problem zadaje putni pravac Bronzani Majdan – Kmećani gdje je aktivirano klizište, te je ovaj pravac u prekidu.

Sa sanacijom šteta se već započelo. UPriječanima su danas radile pumpe za ispumpavanje vode. Ova mjesna zajednica je bila jedna od onih kojima je prijetila najveća opasnost.